9 april 2018

VRKI 2.0 wordt 1 mei 2018 gepubliceerd

In de nieuwsbrief van 5 april heeft het CCV de nieuwe VRKI 2.0 aangekondigd. De verbeterde risicoklassenindeling zal op 1 mei 2018 gepubliceerd en in gebruik worden genomen met een overgangstermijn tot 1 januari 2019.

De VRKI 2.0 is teruggebracht naar de essentie, namelijk het inschatten van de inbraakrisico’s en het uitleggen van de daarbij behorende verschillende niveaus van beveiligingsmaatregelen. De vernieuwing van het instrument zorgt ervoor dat beveiligers en installateurs gemakkelijker advies op maat kunnen geven aan hun klanten. 

De VRKI is opgesplitst in 2 delen; deel A en B. Deel A is de methode waarmee de risicoklasse bepaald wordt met daaraan gekoppelde beveiligingsmaatregelen. Deel B geeft inzicht in deze beveiligingsmaatregelen. Aan deel A is het intakedocument toegevoegd, waardoor de intake niet langer vormvrij is. Hierin kunnen de wensen van de klant beter worden beschreven, evenals de geconstateerde risicoklasse en geadviseerde maatregelen. Bovendien worden de gerealiseerde maatregelen aangegeven op de kwaliteitsdocumenten Opleveringsbewijs en Certificaat. Indien er geen eisende partij is, is er een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Op die manier weten beveiligers, verzekeraars én hun klanten direct dat er is voldaan aan alle eisen en wensen.