18 juni 2020

Wat is de staat van de Bouwkundige Brandveiligheidsvoorzieningen in uw pand?

In Nederland zijn circa 42 miljoen vierkante meter kantoren, tussen de 100 tot 200 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte en ongeveer 27 miljoen vierkante meter winkels. In deze gebouwen moeten bouwkundige brandbeveiligingsvoorzieningen aanwezig zijn. Deze voorzieningen kunnen bestaan uit diverse combinaties van o.a. constructies, wanden, vloeren, gevels, deuren, glas, doorvoeringen, ventilatiesystemen en aankleding. Voor gebouweigenaren is het dan ook van groot belang dat zij op de hoogte zijn van de staat van de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen van een gebouw en hier actie op kunnen ondernemen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

Kiwa R2B ziet dat de bouwkundige brandveiligheid van de bestaande gebouwen vaak niet voldoet aan de gestelde eisen. Redenen voor het niet voldoen aan de gestelde eisen zijn: beschadiging, vervuiling, veroudering, wijzigingen aan een gebouw, wijzigingen in de regelgeving en de complexiteit van de materie. Zo zijn de eisen voor brandscheidingen door de jaren heen aangescherpt, waardoor bestaande voorzieningen dienen te worden opgewaardeerd. Ook worden voorzieningen door aanpassingen aan en het gebruik van het gebouw beschadigd zonder dat men zich bewust is van het risico en/of de herstelplicht.

Kamerbrief over brandveiligheid gebouwen
Recent heeft Minister Ollongren de Tweede Kamer geïnformeerd over verschillende onderwerpen op het gebied van brandveiligheid van gebouwen. Zij reageert onder meer op een rapport over de brand in Grenfell Tower in Londen (Verenigd Koninkrijk). Wilt u hier meer over weten, lees dan meer over de 'kamerbrief over brandveiligheid van gebouwen' op de website van Rijksoverheid.  

Inspectie brandbeveiligingsvoorzieningen door Kiwa R2B
Kiwa R2B kan voor u een inspectie uitvoeren op de brandbeveiligingsvoorzieningen. Een inspectie door Kiwa R2B helpt een gebouweigenaar te voldoen aan de zorgplicht en geeft de eigenaar/gebruiker van het pand de mogelijkheid om planmatig de juiste maatregelen te treffen. Ook specifieke beoordelingen van de bouwkundige brandveiligheid zijn mogelijk. Denk hierbij aan een aankoop-, dak- of gevelinspectie.

Wat zijn de voordelen van een inspectie Bouwkundige brandveiligheid door Kiwa R2B?
De inspectie:

 • draagt bij aan de veiligheid van de gebruikers van het pand;
 • draagt bij aan het behoud van het gebouw;
 • helpt u te voldoen aan uw zorgplicht (artikel 1.16 van het bouwbesluit);
 • geeft duidelijkheid over de nut, noodzaak en positie van de brandscheidingen;
 • geef door middel van een gedetailleerde inspectie rapport inzicht:
  o in de staat van de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen;
  o in de mogelijkheden voor gefaseerde en/of planmatige uitvoering;
  o voor de aanbesteding van de werkzaamheden;
  o in de uitvoeringskwaliteit van de gecontracteerde bedrijven.

Meer informatie of direct een afspraak maken? 
Bekijk de productpagina 'Inspectie bouwkundige brandveiligheid door Kiwa R2B', of neem contact met ons op via 088-9985100 of NL.bouwkunde.fss@kiwa.com.

Kiwa FSS en Bouwkundige brandveiligheid
Kiwa R2B is onderdeel van Kiwa FSS en biedt u een totaalpakket aan diensten binnen het werkgebied Bouwkundige Brandveiligheid: