22 maart 2022

Wat is een zinvolle testfrequentie voor sprinklerkoppen?

Voor het goed functioneren van sprinklerinstallaties is het essentieel dat de sprinklers, in geval van brand, tijdig activeren en voldoende water doorlaten. Ook bij de wat oudere sprinklers dien je blijvend te kunnen vertrouwen op het goed functioneren van gemonteerde sprinklers. In diverse voorschriften zijn eisen opgenomen om oudere sprinklers te testen. Een voordeel hiervan is dat je de reguliere vervanging kunt voorkomen.

De frequentie waarin deze testen plaats moeten vinden loopt sterk uiteen als we de voorschriften bekijken. In Europa wordt hiervoor 25 jaar aangehouden (CEA 4001 en EN 12845), terwijl in de NFPA 25 de frequentie voor ‘gewone sprinklers’ 50 jaar is. De in Nederland veelal gehanteerde TB80 kent frequenties die zijn gebaseerd op de NFPA 25.

De hoeveelheid water die een sprinkler levert is afhankelijk van de druk in de leiding en de doorlaat van de sprinkler. Deze doorlaat wordt uitgedrukt in een k-factor. Kiwa stelt met behulp van metingen deze ‘k-factor’ vast.

Opbrengstvermindering door harde afzetting
Uit analyse van de door Kiwa FSS Testing uitgevoerde sprinklertesten blijkt dat de opbrengstvermindering door harde afzetting in de sprinkler, de belangrijkste factor is in de achteruitgang van de prestatie van sprinklers. Ook bij sprinklers jonger dan 20 jaar blijkt dit het geval.

Van alle geteste batches van sprinklers met fabricagedatum 2001 en later blijkt dat:

  • 38% van de batches een k-factor reductie heeft tot 10%;
  • 17% van de batches een k-factor reductie heeft tussen de 11 en 30% en
  • 5% van de batches een K-factor reductie heeft van meer dan 30%.

In de wetenschap dat vervuiling door harde afzetting met de tijd zal toenemen, lijkt de testfrequentie van 25 jaar, zoals in de normen EN 12845 en CEA 4001 staat voorgeschreven, een testfrequentie waarop tijdig maatregelen kunnen worden genomen om de doeltreffendheid van de sprinklerinstallatie op niveau te houden.

Kiwa FSS Testlab
Bij Kiwa FSS hebben we een eigen testlab voor sprinklers. In dit nieuwe testlab kunnen wij de sprinklerkoppen voor u beproeven op basis van de NEN-EN 12259-1 en VdS 2091.

Lees meer over ons testlab voor sprinklers op onze productpagina Kiwa FSS Testing: testlab voor sprinklers.

Afbeelding Kiwa FSS Testlab 0_H4A5938 225-150.jpg

Meer informatie
Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail bericht naar NL.testlab.fss@kiwa.com of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 088-9985100.