10 januari 2023

Whitepaper: Laboratoriumtesten verouderde sprinklerkoppen

Sprinklerinstallaties zijn, mits goed onderhouden en afgestemd op de omstandigheden, zeer betrouwbare installaties die lang mee kunnen gaan. Een hoge betrouwbaarheid is belangrijk, omdat het goed functioneren van deze installatie pas in een brandsituatie daadwerkelijk ‘zichtbaar’ wordt. Het testen van verouderde sprinklerkoppen is dan ook een effectieve en efficiënte aanpak om vertrouwen in de doelmatigheid van de sprinklerinstallaties te verhogen.

Om er zeker van te zijn dat de sprinklerinstallatie in een brandsituatie zijn werk doet is het van groot belang alle componenten van de installatie goed te onderhouden en op juiste werking te beoordelen. Eén van de cruciale componenten van een sprinklerinstallatie zijn de sprinklerkoppen. Onafhankelijke controle in de vorm van productcertificatie en uitgebreide testen in het fabricageproces, zorgen ervoor dat men het vertrouwen mag hebben dat sprinklers tijdig activeren en, mits hydraulisch goed ontworpen, vervolgens het water in de juiste hoeveelheid en sproeipatroon verspreiden. Maar wat nu als deze sprinklers al geruime tijd zijn gemonteerd? Is het vertrouwen dat we hebben in het goed functioneren van deze sprinklers dan nog wel gerechtvaardigd?

‘Het periodiek testen van representatieve steekproeven van sprinklers geeft inzicht in het functioneren van deze sprinklers’, aldus Wim van Bijsterveldt, Manager Business Fire Safety & Security. ‘Met deze white paper ‘Laboratoriumtesten verouderde sprinklerkoppen’ geven wij onze zienswijze op de vraag welke sprinklers, wanneer en tegen welke criteria getest zouden moeten worden om het vertrouwen in de beveiliging te kunnen houden. Hierbij hebben wij gebruik gemaakt van de (internationale) regelgeving, waaronder NFPA 25, CEA4001, EN12845 en VdS2091’.

Download de whitepaper

De whitepaper ‘Laboratoriumtesten verouderde sprinklerkoppen’ is te downloaden van onze productpagina Kiwa FSS Testlab.

Direct downloaden kan hier: Whitepaper Laboratoriumtesten verouderde sprinklerkoppen

Meer informatie:

Heeft u na het lezen van de whitepaper nog vragen of wilt u meer informatie over de testen, neem dan contact op met Wim van Bijsterveldt op 06 13661924 of stuur een email bericht naar NL.testlab.fss@kiwa.com.