1 november 2019

Wijzigingsbladen bij CCV-certificatieschema’s BMI en OAI gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI). De wijzigingen staan in Wijzigingsbladen A1.

De wijzigingen zijn op 1 november gepubliceerd en gaan per direct in. De wijzigingen zijn verwerkt in de certificatieschema's BMI 5.0+A1 en OAI 4.0+A1, die inmiddels te downloaden zijn van onze website.  

Wijzigingen:
Voor levering van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties is het onderwerp deellevering vereenvoudigd. Voor onderhoud is de initiële beoordeling van de onderhoudsdienst gelijkgetrokken met de periodieke beoordeling. Andere wijzigingen zijn van beperkte omvang.

De wijzigingen zijn het resultaat van verzoeken van gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen.

Direct downloaden kan hier: 

CCV Certificatieschema BMI Installeren versie 5.0 + A1
CCV Certificatieschema BMI Leveren versie 5.0 + A1
CCV Certificatieschema BMI Onderhouden versie 5.0 + A1 
CCV Certificatieschema OAI Installeren versie 4.0 + A1
CCV Certificatieschema OAI Leveren versie 4.0 + A1
CCV Certificatieschema OAI Onderhouden versie 4.0 + A1