Rijkstypekeur: het meldpunt

Wanneer een blusapparaat wordt verkocht of verhandeld met de intentie deze te gebruiken in Nederland is een Rijkstypekeur verplicht. Helaas gebeurt het nog wel eens dat er blusapparaten verkocht worden zonder de vermelding van Rijkstypekeur.

Het kan voorkomen dat een blusapparaat bijvoorbeeld al in Duitsland, Frankrijk of een ander land op de markt is. Dan zit er waarschijnlijk ook een etiket in die taal op. Meestal zal een fabrikant of leverancier een etiket bijvoegen in de Nederlandse taal. Op dit etiket is dan wel het Rijkstypekeur opgenomen. Dit etiket dient dan door de importeur op het blusapparaat geplakt te worden. De gebruiker mag die niet zelf doen!

Het kan toch voorkomen dat u een blusapparaat aantreft zonder Rijkstypekeur, bijvoorbeeld op een internetpagina. Meld dit dan bij ons met vermelding van onderstaande gegevens. Let er daarbij wel op dat weergegeven producten op een website kunnen afwijken van de daadwerkelijk verkochte producten:

  • Locatie van aankoop;
  • Naam van het verkooppunt;
  • Adres;
  • Vestigingsplaats;
  • Postcode;
  • Webadres;
  • Merk blusmiddel;
  • Eventueel soort en hoeveelheid blusstof;
  • Eventueel type van het blusapparaat.

U kunt de gegevens sturen naar:
Kiwa Fire Safety & Security 
Kiwa FSS Certification
Afdeling: Rijkstypekeur
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel

Telefoon: +31 (0)88 - 998 51 00
Email: NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com