• De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie is een BRL betreffende het certificaat voor het leveren en de nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie.
  Lees meer
 • Het Keurmerk Horecabeveiliging is bedoeld voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning die in opdracht van derden horecagelegenheden, de bezoekers en het in de gelegenheid tewerk gestelde horecapersoneel beveiligen.
  Lees meer
 • Sprinklerinstallaties bewijzen al vele jaren een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie te zijn. Veel van deze installaties zijn inmiddels op leeftijd. Bij ons Kiwa FSS Testlab kunnen wij nu steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers testen. Wilt u meer weten, lees dan verder.
  Lees meer
 • Met het procescertificaat ’Legionella-veilig beheerd’ wordt erkend dat de waterinstallaties goed zijn aangelegd, technisch in orde zijn en dat de eigenaar deze installaties zodanig beheert, dat de kans op een legionella-besmetting beperkt blijft.
  Lees meer
 • Het certificatieschema 'K21047 Wireless Silent Alarm Systems' is opgesteld voor bedrijven die een certificering wensen te behalen voor het installeren en onderhouden van Draadloze Stil Alarm Systemen. Deze zullen vooral binnen de zorg worden toegepast, maar kunnen ook op bedrijfsterreinen worden toegepast.
  Lees meer
 • De training Luchtdoorlatendheidsonderzoek (Doorfantest) heeft als doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop dit type onderzoek moet worden uitgevoerd. Kennis over hoe de meting moet worden uitgevoerd is van belang om te komen tot een betrouwbare uitkomst en hoe je die vervolgens moet interpreteren en beoordelen.
  Lees meer
 • De ISAE 3402 is een IT assurance rapport waarmee organisaties aantoonbaar kunnen maken dat ze in control zijn over hun IT en dat processen op de juiste manier zijn ingericht en worden uitgevoerd. Kiwa helpt u verder!
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de training Watermisttechniek 1 voor ontwerpers van watermistinstallaties, aankomende watermisttechnici, preventisten van o.a. brandweer, adviseurs, technici en projectleiders.
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K23003-02 is bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, waaronder projecteren, installeren en opleveren van een beveiliging door middel van een brandblusinstallatie gebaseerd op droge aërosol voor inrichtingen en compartimenten.
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de training Beheerder blusgasbeveiligingen. Een eerste algemene kennismaking met de werking van een blusgasinstallatie in theorie en praktijk.
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de Training Brandveilig bouwen.
  Lees meer
 • Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
  Lees meer
 • In de training 'Slim onderweg met de AVG' staat de praktijk centraal. Er is in de training dan ook volop ruimte voor interactie, onder meer aan de hand van eigen praktijkcases en vragen. Een praktische benadering dus van de nieuwe privacy wet- en regelgeving, boordevol tips en trucs waarmee u gelijk verder op weg kunt.
  Lees meer
 • Met de Veiligheidsladder kunnen organisaties stapsgewijs toewerken naar een hoger niveau van veiligheid en veiligheidsbewustzijn.
  Lees meer
 • Sinds enige tijd is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld. Dit is een privaat en niet onder accreditatie vallend schema voor certificatie. De VCO is ontstaan vanuit een toenemend besef bij het Centraal Colle...
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de workshop Basisonderhoud sprinklerinstallaties. Deze workshop is speciaal bedoeld voor beginnende sprinklerservicemonteurs en heeft als doel monteurs kennis te laten maken met het sprinklervoorschrift NEN-EN 12845 + NEN 1073 en montagetechnieken.
  Lees meer
 • De mobiele apps die veel organisaties gebruiken om functionaliteit aan te bieden aan klanten of medewerkers verwerken vaak persoonlijke of andere gevoelige data. Kiwa helpt de app security te verbeteren met een Vulnerability Scan (pentest) eventueel gevolgd door een App Consult en een Code Review.
  Lees meer
 • Informatie is voor veel bedrijven en organisaties steeds waardevoller. Uw informatie moet daarom worden beveiligd. Benieuwd hoe Kiwa u hiermee kan helpen? Bekijk dan deze pagina!
  Lees meer
 • Binnen het certificatieschema K21035 zijn meerdere toepassingsgebieden van elektronische beveiliging opgenomen. Door deze toepassingsgebieden te verenigen binnen 1 schema kan elektronische beveiliging integraal aangeboden worden. Kiwa NCP - toegangscontrole - electronisch toegangsbeheer - toegangscontrolesysteem
  Lees meer
 • In het vernieuwde certificatieschema Persoonscertificatie BHV is het toepassingsgebied van Beheerder Brandmeldinstallaties opgenomen. Voor meer informatie zie www.kiwapersoonscertificering.nl .
  Lees meer