Services

 • Aerosol brandblussystemen (BRL K21014) met draadloze communicatie naar een alarmmanagementsysteem moeten de te beveiligen omgeving bewaken op brandverschijnselen, deze detecteren en dan communiceren met overige apparatuur in het systeem. Kiwa NCP - K23001 - K23003 - Dry aerosol
  Lees meer
 • Afdichtingsmateriaal: niet-gesinterde banden van PTFE voor het gasdicht afsluiten van schroefdraadverbindingen, die in contact kunnen komen met gasvorminge brandstoffen, in overeenstemming met 1e, 2e en 3e familie volgens EN 437 en heet water. Deze k...
  Lees meer
 • Niet-uithardende afdichtingsmaterialen voor het gasdicht afsluiten van schroefdraadverbindingen, die in contact kunnen komen met gasvorminge brandstoffen, in overeenstemming met 1e, 2e en 3e familie volgens EN 437 en heet water.Deze keuringseis is ge...
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing wordt toegepast op het ontwerpen (waaronder projecteren), het installeren en het opleveren van een repressieve brandbeveiliging door middel van een blusgasinstallatie. Kiwa NCP
  Lees meer
 • De ‘Beoordelingsrichtlijn (BRL)-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ (BGB) is een BRL voor het opnemen, rapporteren en adviseren en de nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen in bouwwerken op het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Kiwa's assetmanagement specialisten hebben de training 'Assetmanagement: aan de slag met ISO 55001' ontwikkeld, lees hier meer over deze cursus en inschrijving!
  Lees meer
 • Een buigbare aansluitleiding is een verbinding bestaande uit een gegolfde metalen buis en koppelstukken, welke wordt gebruikt tussen een aansluitpunt van de binnenleiding en een verbruikstoestel. Een gaskraan kan tot deze buigbare aansluitleiding beh...
  Lees meer
 • In Nederland bestaat een aantal regelingen met kwaliteitsverbetering van de beveiligingsmarkt tot doel. Zo is er de BORG regeling die eisen stelt aan beveiligingsbedrijven en de door hen te realiseren beveiliging van woningen en bedrijven. Kiwa R2B - Inspectie-Instelling Certificatie-Instelling VEB erkenningsregeling
  Lees meer
 • Examentraining Sprinklertechniek 2: Een training waarbij u wordt voorbereid op het examen. De kennis die binnen Kiwa R2B aanwezig is wordt tijdens de training inzetten om uw theoretische en praktische kennis op peil te brengen. Training - Cursus - Opleiding - studiecentrum Kiwa FSS - Sprinklertechniek 2 sprinkler
  Lees meer
 • Er bestaan diverse technieken om uitgroei van legionella-bacteriën in leidingwaterinstallaties te voorkomen of te verminderen. Onder voorwaarden mogen daarvoor elektrochemische technieken worden ingezet. Kiwa heeft, in overleg met de overheid en de m...
  Lees meer
 • Kiwa heeft veel ervaring met ISO 27001 certificatie, van stappenplan voor informatiebeveiliging tot information security management systeem (ISMS).
  Lees meer
 • Occupational health and safety management systems
  Lees meer
 • Cursus inbraakpreventie: Elke organisatie wordt dagelijks bedreigd door risico’s van uiteenlopende aard. Met een adequate beveiliging de risico’s verkleinen en beheersbaar maken. Welke maatregelen om waardevolle bezit te beschermen? Opleiding - Training - inbraak - preventie - Kiwa R2B - studiecentrum Kiwa FSS
  Lees meer
 • Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is een initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche in samenwerking met vertegenwoordigers van VBE en VEHB. Dit keurmerk is bedoeld voor alle beveiligingsorganisaties (die beschikken over een ND-vergunning) die als hoofdaannemer evenementen beveiligen. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Het keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging is bestemd voor een specifieke groep uitzend- en/of detacheringbedrijven. Het gaat om bedrijven die zich gespecialiseerd zijn in leveren van gescreend en opgeleid personeel aan vergunningplichtige beveiligingsbedrijven. Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche
  Lees meer
 • Het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is van toepassing op de werkzaamheden die in de wet gedefinieerd wordt onder recherchewerkzaamheden, door recherchebureaus, zoals vermeld in de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Kiwa NCP - Nederlandse Veiligheidsbranche - keurmerk beveiliging
  Lees meer
 • Binnen het vakgebied noodverlichting beoordeelt Kiwa R2B de uitgangspunten en de ontwerpgegevens om vast te stellen dat de noodverlichting voldoet aan het doel. inspectie - inspectie-instelling - inspecteren - spanningsuitval - Bouwbesluit
  Lees meer
 • Themadag Blusgasbeveiligingen blusgasinstallatie bij Kiwa R2B. blusgassysteem blusgasbeveiliging proefbrand certificering training cursus opleiding studiecentrum Kiwa FSS
  Lees meer
 • De koppelingen worden gebruikt voor de distributie van gas. Maar voordat zulke koppelingen kunnen worden toegelaten is het sterk aan te bevelen ze te certificeren. Dit biedt de fabrikant en de leverancier enerzijds en de installateur en het energebed...
  Lees meer
 • Seminar Brandwerende deuren 1 bij Kiwa R2B: Doel van het seminar is het kunnen herkennen en beoordelen van brand- en rookwerende deuren (houten en stalen deur- en puiconstructies). opleiding - training - cursus - studiecentrum Kiwa FSS - deur- en puiconstructies aluminium/kunststof - hef- en schuifdeuren
  Lees meer