• De ‘Beoordelingsrichtlijn (BRL)-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ (BGB) is een BRL voor het opnemen, rapporteren en adviseren en de nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen in bouwwerken op het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is een initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche in samenwerking met vertegenwoordigers van VBE en VEHB. Dit keurmerk is bedoeld voor alle beveiligingsorganisaties (die beschikken over een ND-vergunning) die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.
  Lees meer
 • Het keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging is bestemd voor een specifieke groep uitzend- en/of detacheringbedrijven. Het gaat om bedrijven die zich gespecialiseerd zijn in leveren van gescreend en opgeleid personeel aan vergunningplichtige beveiligingsbedrijven.
  Lees meer
 • De training Luchtdoorlatendheidsonderzoek (Doorfantest) heeft als doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop dit type onderzoek moet worden uitgevoerd. Kennis over hoe de meting moet worden uitgevoerd is van belang om te komen tot een betrouwbare uitkomst en hoe je die vervolgens moet interpreteren en beoordelen.
  Lees meer
 • Het keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is van toepassing op de werkzaamheden die in de wet gedefinieerd wordt onder recherchewerkzaamheden, door recherchebureaus, zoals vermeld in de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus).
  Lees meer
 • Certificering volgens het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) kan bij Kiwa NCP. Een Onderhoudsbedrijf REOB kan op basis van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen gecertificeerd worden.
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de Seminar Brandwerende deuren 1. Doel van het seminar is het kunnen herkennen en beoordelen van brand- en rookwerende deuren (houten en stalen deur- en puiconstructies).
  Lees meer
 • Opfrisdag Blusgassystemen 1 (basis) kan Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) voor u verzorgen. Het doel is kennis opfrissen op het gebied van de werking en opbouw van een blusgasinstallatie.
  Lees meer
 • Wilt u als inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging (erkend door Kiwa SCM) goedgekeurde systemen inbouwen in bedrijfsvoertuigen? Met de Kiwa SCM erkenning inbouwbedrijf bedrijfsvoertuigen kunt u goedgekeurde Kiwa SCM beveiligingssystemen inbouwen én ...
  Lees meer
 • Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP) biedt de Themadag Blusgasbeveiligingen blusgasinstallatie.
  Lees meer
 • Persoons- en andere data volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen en tóch benaderbaar opslaan? Als PKI-Overheid gecertificeerde Qualified Trust Service Provider weet Kiwa als geen ander hoe een onafhankelijk en betrouwbaar informatiesysteem moet worden neergezet.
  Lees meer
 • Training Blusgassystemen 2 (hydraulisch calculeren en ontwerpen) bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP)is een training voor personen die zich bezighouden met ontwerpen van blusgasinstallaties.
  Lees meer
 • Aerosol brandblussystemen (BRL K21014) met draadloze communicatie naar een alarmmanagementsysteem moeten de te beveiligen omgeving bewaken op brandverschijnselen, deze detecteren en dan communiceren met overige apparatuur in het systeem.
  Lees meer
 • Het WDTM Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten voor zorgdoeleinden is onderdeel van een samenhangend geheel van keurmerken. De scope van deze keurmerken is het met technologie mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
  Lees meer
 • Workshop In bedrijf stellen sprinklerinstallaties bij Studiecentrum Kiwa FSS (R2B en NCP): Workshop met informatie en achtergrond t.b.v. het in bedrijf stellen van een sprinklerinstallatie.
  Lees meer
 • Het doel van de beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken is om de behoefte van de markt voor alarmcommunicatie volgens kwaliteitstandaarden te organiseren op basis van meetbare eisen.
  Lees meer
 • Binnen het vakgebied noodverlichting beoordeelt Kiwa R2B de uitgangspunten en de ontwerpgegevens om vast te stellen dat de noodverlichting voldoet aan het doel.
  Lees meer
 • De richtlijn Fire stopping and fire sealing products (ETAG 026) - brandwerende doorvoeringen - omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandvertragende en brandwerende producten. Kiwa NCP. EAD. EAD 350141-00-1106
  Lees meer
 • Via DigiD kunnen burgers steeds meer zaken regelen met de overheid. Het spreekt voor zich dat de beveiliging van systemen en informatie hierbij cruciaal is. Om organisaties die werken met DigiD te helpen om te voldoen aan de geldende overheidsrichtlijnen is Kiwa’s DigiD Audit.
  Lees meer
 • Het Keurmerk Veilig Rond en In School (VRIS) is een certificeringsregeling met als basis samenwerking. Een certificaat VRIS kan behaald worden als scholen, gemeente, politie, brandweer en andere relevante partijen maatregelen hebben getroffen om veiligheid in en rond de school structureel te verbeteren.
  Lees meer