Downloads

Dichtheidsbeproevingstool

Met opgave van de werkelijke beproevingstijd bepaalt het rekenblad het beproevingscriterium (maximaal toelaatbaar drukverlies). Download nu het ZIP bestand met het programma dichtheidsbeproevingstool.

De NEN 7244-7 wordt op dit moment herzien. Zodra de nieuwe versie van toepassing is, kunt u gebruik maken de dichtheidsbeproevingstool volgens NEN 7224-7:2018.

 

Voorwaarden Kiwa


EdGar Programme 2015

Energy Delta Gas Research (EDGaR) is het nationale research programma op gasgebied waarin een groot aantal kennisinstituten en netbeheerders hebbeb samen gewerkt.