Downloads

Onafhankelijk onderzoek naar koolmonoxide-ongevallen loont
De toegevoegde waarde van onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van koolmonoxide- vergiftigingen. Download hier het rapport. 


Dichtheidsbeproevingstool
Met opgave van de werkelijke beproevingstijd bepaalt het rekenblad het beproevingscriterium (maximaal toelaatbaar drukverlies). Download nu het ZIP bestand met het programma dichtheidsbeproevingstool.

De NEN 7244-7 wordt op dit moment herzien. Zodra de nieuwe versie van toepassing is, kunt u gebruik maken de dichtheidsbeproevingstool volgens NEN 7224-7:2018.


Voorwaarden Kiwa
Algemene Voorwaarden van Kiwa N.V. 


EdGar Programme 2015
Energy Delta Gas Research (EDGaR) is het nationale research programma op gasgebied waarin een groot aantal kennisinstituten en netbeheerders hebbeb samen gewerkt.