Over ons

Hoe boekt u successen in uw markt en komt u tegemoet aan de steeds veranderende eisen van uw klanten? U heeft in elk geval heldere bedrijfsprocessen en aandacht voor verbetering nodig – van de ontwikkeling van een nieuw product tot de verkoop ervan aan de klant. Een breed geaccepteerd (internationaal) kwaliteitsmanagementsysteem brengt alle belangrijke informatie in uw bedrijf samen en verbetert de bedrijfsactiviteiten in het algemeen. Het draagt bij aan het bewustzijn van medewerkers over wat ze doen, hoe en wanneer ze het doen en waarom ze het op een bepaalde manier doen.

Dankzij een managementsysteem kunt u uw kwaliteitsbeheer systematisch verbeteren, net als uw inspanningen op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid, gezondheid, veiligheid en sectorspecifieke onderwerpen. Kiwa begeleidt u tijdens het hele proces, van het verzamelen van informatie tot het behalen en onderhouden van de certificering.

Kiwa Persoonscertificering

Persoonscertificering is, anders dan een diploma, een voortdurende kwaliteitsmeting van persoonlijke vakbekwaamheid. Een persoonscertificaat is gebaseerd op de eisen uit een Certificatieschema (ook wel norm of beoordelingsrichtlijn genoemd). Hierin staan de eisen aan de (toekomstig) certificaathouder en relevante partijen beschreven, bijvoorbeeld dat de certificaathouder Permanente Educatie volgt of binnen een bepaalde termijn opnieuw examen doet. Daarnaast wordt de basis gevormd door de norm NEN EN ISO 17024, de internationale standaard voor persoonscertificering.

Kiwa geeft al jarenlang diverse persoonscertificaten af, zo zijn er duizenden Bedrijfshulpverleners, Schuldhulpverleners en medewerkers in de energietechniek in het bezit van een Kiwa-certificaat.