18 april 2023

‘Als je niet blijft leren, raak je achterop’

Jørgen Dohmen, auditor, inspecteur en productmanager bij Kiwa Fire Safety & Security heeft een schat aan ervaring als het gaat om safety en security in brand en ontruiming, inbraak en camerasystemen. Ook heeft hij veel ervaring met audits en inspecties op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, videosystemen voor inbraakpreventie, REOB en noodverlichting. Niet verrassend dus dat Jørgen nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de Kiwa’s opleiding Onderhoudskundige Decentrale Noodverlichting. Hieronder vertelt Jørgen meer over deze opleiding én over zichzelf.

Wat leren cursisten bij de training Onderhoudsdeskundige Decentrale Noodverlichting en welke rol speel jij daarbij als docent?

Deelnemers leren hoe ze de noodverlichting (een veiligheidsinstallatie) op een veilige en deskundige manier kunnen onderhouden. Je bent natuurlijk met elektriciteit bezig en als dat fout gaat, kan dit tot gevaarlijke, zelfs fatale, ongelukken leiden. Daarom is het heel belangrijk dat je weet wat je doet. Mijn rol hierbij is om de cursisten zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijksituaties en het examen.

Wat wil je cursisten meegeven bij deze training?

Vooral dat ze zich heel bewust zijn van waar ze mee bezig zijn, namelijk veiligheid. Als er bij een inbraakveiligheid wat fout gaat, verdwijnt er misschien een Rembrandt. Dat is erg vervelend, maar wanneer onderhoudsdeskundigen noodverlichting hun werk niet goed uitvoeren en er is een calamiteit in het pand, dan kunnen er zo maar doden vallen. Stel je voor dat mensen voor een deur komen te staan die afgesloten is, in plaats van dat ze hierdoor in veiligheid kunnen komen. Of dat een vluchtroute niet goed is aangeduid. Je bent bezig met veiligheid, dus die verantwoording heb je dan ook. Dat is iets wat ik cursisten wil meegeven.

Kan je iets vertellen over de inhoud van de training?

We beginnen met de basis, met wetgeving en bijbehorende normen. En dat zijn er op het gebied van noodverlichting behoorlijk wat. Zo geven het Bouwbesluit en de Arbowetgeving al de nodig eisen aan. Van daaruit gaan we door naar een stuk onderhoud. We nemen de zeven stappen uit de norm ISSO 79 door en leggen het doel daarvan uit. Daarnaast gaan we het hebben over de installatie van noodverlichting, ook al is de onderhoudsdeskundige primair met onderhoud bezig. Het kan namelijk zijn dat er een noodverlichting bijgeplaatst, vervangen of verplaatst moet worden. Ook dit moet je op een verantwoorde manier kunnen doen. Daarnaast worden de basisprincipes van elektriciteit uitgelegd. Ze worden dus ook meegenomen in een stukje elektro- en installatietechniek. Daarna gaan we ook specifiek kijken naar de veiligheid, onder meer vanuit de NEN 3140-norm en VCA.

De training duurt in totaal drie dagen met op de vierde dag het examen. Iedere trainingsochtend starten we met een stuk theorie, uit ervaring weet ik dat iedereen dan nog het meest fris en fruitig is, en in de middag gaan we de praktijk in. Hier heb ik bewust voor gekozen omdat de cursisten vaak mensen uit de praktijk zijn en hierdoor houd je de training mooi afwisselend voor iedereen. Tijdens de training doen we ook examentraining in de vorm van onder andere een proefexamen. Uiteindelijk wordt de training afgesloten met een officieel examen.  

Hoe weet je of cursisten tevreden zijn over de training?

Ik vraag cursisten na de training altijd naar hun ervaringen. Ook krijgen ze na het doorlopen van de training een digitale enquête opgestuurd. Als ik kijk naar de meest recente cursus, dan zie ik veel positieve reacties. ‘Oh ja, zit dat zo?’, hoor ik bijvoorbeeld regelmatig.

Wat betekent een leven lang leren voor jou?

Ik denk dat als je niet blijft leren, je gaat stilstaan met als gevolg dat je achterop gaat lopen. Zeker in de technische vakken heb je te maken met veel wijzigingen. Denk aan de energietransitie en de overgang naar LED-verlichting. Ook hebben we te maken met andere batterijtechnieken, met andere eigenschappen. Stilstand is letterlijk achteruitgang. Als je hart voor je vak hebt, wil je toch voorop blijven lopen?

Hoe zou je jezelf als trainer omschrijven?

Ik denk dat ik een trainer ben die probeert de link van theorie naar de praktijk te leggen. Hoe vertalen we dit stukje theorie naar de praktijk? Ook probeer ik altijd zo interactief mogelijk te zijn in de trainingen. Het moet geen eenrichtingsverkeer zijn. Dan kun je iemand pas echt iets leren. Als je samen met de stof bezig bent en vragen stelt, zorg je ervoor dat het interactief wordt. Mijn presentatie is dus ook niet meer dan een globale leidraad en ik probeer hiermee op de cursisten en praktijk in te spelen.

Wat is jouw kracht als trainer?

Ik zorg ervoor dat ik mij blijf verdiepen in de vakliteratuur en dat de normen bijhoud. Daarnaast denk ik dat ik zaken helder kan uitleggen en dat ik daardoor kennis goed kan overdragen. Wellicht zit het ook in de genen. Mijn oma en moeder waren beide lerares en mijn zus heeft een trainingsbureau in Afrika. Het zal dus ook wel in mijn bloed zitten.