31 augustus 2021

Jan Scherpzeel: ‘Theoriekennis en praktische toepassing moeten in balans zijn’

Als er iemand een schat aan ervaring heeft in de energiesector is het Jan Scherpenzeel. Hij was bijna vijftig jaar werkzaam in diverse functies op het gebied van gasdistributie, van monteur tot assetmanager. Na zijn pensioen besloot Jan door te gaan als examinator en docent bij Kiwa Training en VCANederland. 

Wat is je expertise? 

Dat is gasdistributie, waarin veiligheid uiteraard altijd een grote rol heeft gespeeld. Bij Kiwa Training examineer ik in het bijzonder het bovengronds lekzoeken. Dit deed ik ook al voor mijn pensionering. Omdat ik nog gezond ben en het leuk vind om mijn expertise te delen, werk ik nu ook voor VCANederland. Daar verzorg ik de veiligheidscursussen VCA Basis en VCA VOL. 

Hoe ben je in de opleidingswereld terechtgekomen?  

Via een oud-werknemer van Kiwa en collega bij Alliander. Hij vroeg mij of ik er voor voelde om onze eigen bloedgroep naar een hoger kennisniveau te begeleiden. Ik zie Kiwa als een groot kenniscentrum met veel verschillende expertises. Die hierdoor veel voor de maatschappij betekenen. Zij helpen de mensen met kennis en technische vaardigheden zodat het met goed gekwalificeerde mensen aan onze installaties werken. 

Wat is jouw manier van lesgeven?  

Ik houd van interactie en het gebruik van praktijkvoorbeelden. Ik koppel theoretische kennis aan het dagelijks werk van cursisten, zodat het allemaal herkenbaar wordt. Daarbij is het erg belangrijk dat theoriekennis en praktische toepassing daarvan in balans zijn. 

Wat typeert jou als docent? 

Mijn benaderbaarheid voor de cursisten en mijn verantwoordelijkheid voor veiligheid. Ik wil cursisten bewustmaken van de gevaren die we dagelijks tegenkomen en ze daar alert op laten zijn. 

Wat vind jij het leukste aan trainingen en cursussen geven?  

Het contact met, vaak jongere, cursisten. Hierdoor krijg ik zelf ook een frisse andere kijk op zaken. 

Welke trends en ontwikkelingen signaleer jij op opleidingsgebied? 

Ik denk dat het lesgeven verder gedigitaliseerd gaat worden en dat er steeds meer online cursussen aangeboden zullen worden. Met praktijkgerichte opleidingen is dat denk ik een hele uitdaging, maar uitsluiten doe ik het zeker niet! 

Jan Scherpdeel.jpg