6 oktober 2023

Vernieuwde CCV-schema’s leveren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

De nieuwe CCV-certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties 6.0 en Leveren Ontruimingsalarminstallaties 5.0 zijn gepubliceerd. Hierin zijn verduidelijkingen en diverse tekstuele wijzigingen opgenomen. Bovendien zijn de certificatieafspraken van de afgelopen jaren in het schema verwerkt. De nieuwe schema’s gaan in per 1 december 2023.

Overgang voor reeds gecertificeerde branddetectie en/of ontruimingsalarmbedrijven

Werken volgens de nieuwe certificatieschema’s is toegestaan vanaf publicatiedatum. Vanaf de ingangsdatum 1 december 2023 dient er te worden voldaan aan de nieuwe certificatieschema’s. Kiwa NCP voert de beoordelingen dan ook vanaf 1 december 2023 uit tegen de eisen van de nieuwe schema’s. Tot die tijd worden de beoordelingen uitgevoerd op basis van het CCV certificatieschema Leveren BMI versie 5.0 + A1 en het CCV certificatieschema Leveren OAI versie 4.0 + A1. Dit geeft alle partijen de gelegenheid de nieuwe schema’s te implementeren in hun processen en medewerkers te instrueren over de wijzigingen.

De overgangstermijn is 1 jaar, dus per 1 december 2024 moeten alle reeds gecertificeerde bedrijven zijn beoordeeld op het voldoen aan de nieuwe schema’s. Als er bij de beoordelingen eventueel afwijkingen worden vastgesteld, gelden de reguliere termijnen voor het herstel van de afwijkingen. Na het positief afronden van de periodieke kantoor audit ontvangt het gecertificeerde bedrijf een certificaat op basis van het nieuwe schema.

Trainingen

Om de gewijzigde schema's goed te implementeren in uw kwaliteitssysteem bieden wij diverse trainingen aan. De nieuwe certificatieschema’s leveren BMI en OAI zijn inmiddels verwerkt in de trainingen die u bij ons kunt volgen. Onderstaande training wordt gegeven op basis van de nieuwste versie van de schema’s:

Wilt u meer informatie over deze trainingen of wilt u direct aanmelden? Klik dan op bovenstaande link.

Bekijk de online training

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe schema of de certificering van uw bedrijf, neem dan contact met ons op via +31(0)88 998 51 11 of NL.studiecentrum.FSS@kiwa.com