2 juni 2021

‘Wat je zelf ontdekt en begrijpt, blijft je beter bij’

Peter Postma houdt zich bij Kiwa Technology bezig met technisch onderzoek voor leidingbeheerders, bijvoorbeeld onderzoek aan materialen, verbindingstechnieken, afsluitmiddelen en stations. Vanuit zijn achtergrond als werktuigbouwkundige heeft Peter zich gespecialiseerd in verouderingsonderzoek en andere mechanische aspecten van materialen en leidingsystemen. Vaak wordt hij ingeschakeld bij schade- en ongevallenonderzoek. Ook is Peter betrokken bij de ontwikkeling van IRENE Pro, Kiwa’s computerprogramma waarmee drukken en stromingen in een gasnet berekenend kunnen worden.

Hoe ben je in de opleidingswereld terechtgekomen?

Dat begon met af en toe mensen te trainen om met IRENE Pro te werken. Vervolgens vroeg Kiwa Training of ik het zag zitten om ook andere praktijkopleidingen te verzorgen. Dat leek me erg leuk en van het één kwam het ander.

Wat is jouw manier van lesgeven?

De basisgedachte is: ‘Wat je zelf ontdekt en begrijpt, blijft je beter bij.’ Daarom denk ik ook altijd vanuit de cursist. Welke stappen heb je nodig om zélf de punten te kunnen verbinden? Elke cursist is anders en de een heeft kleinere stapjes nodig dan de ander en daarom ben ik er altijd alert op of tijdens een cursus iedereen aangehaakt blijft. Ik zoek telkens naar een manier om lesstof zó aan te bieden dat cursisten zich bij de lesstof betrokken voelen, bijvoorbeeld door vragen te stellen en te linken naar hun eigen praktijk..

Wat typeert jou als docent?

Ik help mensen graag op een praktische manier. Bij het lesgeven vertaalt zich dat naar cursisten helpen zich de lesstof eigen te maken, zodat ze het examen kunnen halen en het geleerde in de praktijk kunnen gebruiken.

Wat vind jij het leukste aan trainingen en cursussen geven?

De mooiste momenten zijn als je merkt dat het kwartje valt en cursisten zich betrokken voelen bij de les. Verder leer ik zelf ook veel door wat de cursisten inbrengen. Dat is voor mij heel waardevol.

Hoe is het om opleidingen te verzorgen voor Kiwa?

Als docent is mijn ervaring dat Kiwa kwaliteit en betrokkenheid brengt. Die kwaliteit blijkt uit het feit dat alles rondom een cursus goed wordt voorbereid. De informatie en communicatie is duidelijk en op tijd. Betrokkenheid merk je in de positieve wijze waarop je benaderd wordt en de beschikbaarheid en bereidheid om direct te helpen als je tegen iets onverwachts aanloopt.

Welke trends en ontwikkelingen signaleer jij op opleidingsgebied?

Vanzelfsprekend speelt digitale ontwikkeling ook in het lesgeven een belangrijke rol. Of het nu de inhoud van de les betreft of de middelen die voor het lesgeven worden gebruikt. Dat zal zich ongetwijfeld onverminderd doorzetten en intussen heb ik zelf ook al een aantal online trainingen gegeven.