6 april 2021

Webinar Kiwa en Hobéon: een doeltreffende kwaliteitscultuur

Kiwa en Hobéon organiseren op donderdag 22 april een webinar over kwaliteitscultuur. Dit gratis webinar is interessant voor iedereen die meer wil weten over het stimuleren en verbeteren van kwaliteitsgericht denken. Aanmelden voor het webinar kan vanaf nu!

Om kwaliteit écht centraal te stellen binnen een organisatie is behalve kwaliteitszorg óók een goede kwaliteitscultuur nodig. Daarin draait het om flexibiliteit, innovatie, een proactief team en de intrinsieke motivatie tot veranderingsbereidheid, collegialiteit, gedeelde verantwoordelijkheid, open communicatie en vertrouwen.

Het begrip ‘kwaliteitscultuur’ kan op verschillende manieren worden bekeken en geïnterpreteerd. Kiwa en Hobéon gaan hier dieper op in tijdens een webinar op donderdag 22 april. Hierin wordt het begrip kwaliteitscultuur verkend vanuit het perspectief van kennisintensieve organisaties en dienstverlenende organisaties. Jelle Siaens, Ruud van der Herberg en Heleen Hanssens lichten toe waarom we het begrip ‘kwaliteitscultuur’ steeds vaker tegenkomen en welk taalveld daarbij hoort.

Vanuit zijn ruime auditervaring bij onderwijsorganisaties belicht Ruud van der Herberg kwaliteitscultuur vanuit drie verschillende perspectieven. Ook gaat hij in op het effect ervan op het totale kwaliteitssysteem. Jelle Siaens vult dit aan vanuit zijn auditervaring met de ISO 9001:2015-norm in dienstverlenende organisaties en zijn boek ‘Hoe ISO 9001:2015 wél werkt’. Op basis van enkele normeisen belicht hij de kritieke factor voor een doeltreffende kwaliteitscultuur en geeft hij een concreet praktijkvoorbeeld.

Tijdens het webinar is er volop ruimte voor interactie, onder meer aan de hand van een aantal stellingen die een beeld moeten geven van hoe het begrip kwaliteitscultuur leeft onder de deelnemers. Ook krijgen deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen.

Meld u nu aan voor het webinar