Technische opleidingen

Als aanvulling op de installatietechnische opleidingen van het reguliere beroepsonderwijs verzorgt Kiwa Training specialistische opleidingen. Bijvoorbeeld voor installatieprofessionals binnen SCIOS-gecertificeerde bedrijven die zich bezighouden met het periodieke onderhoud en de veiligheidsinspectie van grote stookinstallaties.

Daarnaast heeft Kiwa van oudsher (Kiwa staat immers voor ‘KeuringsInstituut voor Water Artikelen’) veel kennis op het gebied van drinkwater. Deze kennis delen we met professionals in dit vakgebied, onder meer met cursussen op het gebied van legionellapreventie en beveiliging van drinkwaterinstallaties.

 • Kiwa Training organiseert de cursus PE lassen (spiegellassen/stuiklassen). De cursus is bestemd voor lassers van PE-leidingsystemen voor het transporteren van gas, drinkwater en afvalwater. Deze opleiding voldoet aan de eisen die genoemd worden in de ‘Certificatieregeling voor Kabel- en Buizenlegbedrijven’.
  Lees meer
 • Stichting SCIOS beheert een kwaliteitssysteem voor stookinstallaties, elektrisch materieel en explosieveilige installaties. Onderdeel hiervan is een SCIOS certificatieregeling voor professionals die zich bezighouden met installatie en onderhoud van die installaties. Kiwa Training biedt hiervoor diverse opleidingen.
  Lees meer
 • Met Irene Pro kunnen beheerders van gasinfrastructuren netten analyseren en doorberekenen. Speciaal voor professionals in de sector die met Irene Pro aan de slag willen om capaciteits-, druk- en risicoberekeningen te maken, organiseert Kiwa de basistraining Irene Pro.
  Lees meer
 • De wereld van de energiedistributie is meer dan ooit in beweging. Dit vraagt om goed opgeleide professionals die hun vak met een brede blik benaderen en bereid zijn hun kennis continu uit te breiden. De cursus middelbare gastechniek (MGT) van Kiwa Training is hiervoor het perfecte startpunt.
  Lees meer
 • In het kader van een EU-subsidietraject zijn een aantal e-learnings ontwikkeld om in Europa de kennis te vergroten op het gebied van waterstof. De e-learning Introductie in brandstofcellen en waterstof is de eerste daarvan en is bedoeld voor technici die te maken krijgen met waterstof en/of brandstofcellen.
  Lees meer
 • In het kader van een EU-subsidietraject zijn een aantal e-learnings ontwikkeld om in Europa de kennis te vergroten op het gebied van waterstof en brandstofcellen. In de e-learning WKK-installaties met brandstofcellen leert u alles over de toepassing van waterstof in installaties voor warmtekrachtkoppeling.
  Lees meer
 • Om in Europa de kennis te vergroten op het gebied van waterstof en brandstofcellen zijn in het kader van een EU-subsidietraject een aantal e-learnings ontwikkeld. In de e-Learning Brandstofcellen voor transporttoepassingen leert u alles over de toepassing van waterstof als brandstof voor transportmiddelen.
  Lees meer
 • In deze cursus leert de cursist PE elektrolassen te maken conform de NTA 8828, de van toepassing zijnde norm op het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. Volgens deze NTA mogen degenen, die laswerkzaamheden aan PE-systemen uitvoeren, dit alleen doen als ze in het bezit zijn van een certificaat.
  Lees meer
 • Alle veranderingen in de energiedistributie- wereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren medewerkers een aderlating is gebleken voor het kennisniveau en de ervaring binnen de bedrijfstak. De Cursus Middelbare Warmtedistributietechniek is daar het perfecte startpunt voor.
  Lees meer
 • Het Examen Bovengronds Lekzoeken is voor personen die werkzaam willen zijn als gecertificeerd lekzoeker en de opleiding 'Bovengronds lekzoeken' hebben gevolgd.
  Lees meer