Technische opleidingen

Als aanvulling op de installatietechnische opleidingen van het reguliere beroepsonderwijs verzorgt Kiwa Training specialistische opleidingen. Bijvoorbeeld voor installatieprofessionals binnen SCIOS-gecertificeerde bedrijven die zich bezighouden met het periodieke onderhoud en de veiligheidsinspectie van grote stookinstallaties.

Daarnaast heeft Kiwa van oudsher (Kiwa staat immers voor ‘KeuringsInstituut voor Water Artikelen’) veel kennis op het gebied van drinkwater. Deze kennis delen we met professionals in dit vakgebied, onder meer met cursussen op het gebied van legionellapreventie en beveiliging van drinkwaterinstallaties.

 • Kiwa Training organiseert de cursus PE lassen (spiegellassen/stuiklassen). De cursus is bestemd voor lassers van PE-leidingsystemen voor het transporteren van gas, drinkwater en afvalwater. Deze opleiding voldoet aan de eisen die genoemd worden in de ‘Certificatieregeling voor Kabel- en Buizenlegbedrijven’.
  Lees meer
 • De wereld van de energiedistributie is meer dan ooit in beweging. Dit vraagt om goed opgeleide professionals die hun vak met een brede blik benaderen en bereid zijn hun kennis continu uit te breiden. De cursus middelbare gastechniek (MGT) van Kiwa Training is hiervoor het perfecte startpunt.
  Lees meer
 • Met Irene Pro kunnen beheerders van gasinfrastructuren netten analyseren en doorberekenen. Speciaal voor professionals in de sector die met Irene Pro aan de slag willen om capaciteits-, druk- en risicoberekeningen te maken, organiseert Kiwa de basistraining Irene Pro.
  Lees meer
 • De cursus Gasdistributietechniek voor Hoger Kader is voor energiedistributiebedrijf medewerkers met een HBO technische achtergrond en heeft als doel de medewerkers tot een hoger technisch niveau binnen de gastechniek te scholen.
  Lees meer
 • Middenkaderfunctionarissen van aannemingsbedrijven die werkzaam zijn op het gebied van leiding- en kabelinfrastructuur kunnen bij Kiwa Training terecht voor de opleiding Uitvoerder ondergrondse infratechniek. Deze kent vier uitstroomprofielen, waaronder het vakgebied Energiekabels.
  Lees meer
 • De cursist leert projectmatig werken. Aandachtspunten zijn: faseren en plannen van werkzaamheden, beheersen van middelen/tijd/capaciteit, opzetten projectplan en deelnemen aan projectoverleg.
  Lees meer
 • Direct Current Voltage Gradient (DCVG) is een veelgebruikte techniek om de effectiviteit te onderzoeken van de corrosiemaatregelen bij onder meer ondergrondse leidingnetwerken. Specialisten op het gebied van kathodische bescherming leren in de training DCVG de basisbeginselen van Direct Current Voltage Gradient en het zelfstandig uitvoeren van DCVG-metingen.
  Lees meer
 • De cursus Kathodische Bescherming – niveau 2 conform ISO 15257 is bestemd voor medewerkers van bedrijven die metingen verrichten aan KB-systemen en ondersteuning bieden, dan wel toezicht uitoefenen bij (aanleg)werkzaamheden aan die systemen
  Lees meer
 • Middenkaderfunctionarissen van aannemingsbedrijven die werkzaam op het gebied van leiding- en kabelinfrastructuur kunnen bij Kiwa Training terecht voor de opleiding Uitvoerder ondergrondse infratechniek. Deze kent vier uitstroomprofielen, waaronder het vakgebied Gas.
  Lees meer
 • De cursus Kathodische Bescherming – niveau 1 conform ISO 15257 is bestemd voor medewerkers van bedrijven die metingen verrichten aan KB-systemen en daarbij controleren of de werking van deze systemen nog afdoende is.
  Lees meer
 • De Opleiding Energietransitie: Gastechniek leert professionals in de gassector alles over de impact van de energietransitie op gasdistributienetwerken.
  Lees meer
 • Irene Pro is Kiwa’s analyse- en dimensioneertool voor gasinfrastructuren. Voor professionals in de gassector die al werken met Irene Pro en hun vaardigheden naar een hoger niveau willen brengen, is er de training Irene Pro voor Gevorderden.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de cursus Middelbare Elektriciteitsdistributietechniek. Alle veranderingen in de energiedistributie-wereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren medewerkers een aderlating is gebleken voor het kennisniveau en de ervaring binnen de bedrijfstak.
  Lees meer
 • De Cursus Gasstationstechniek is voor degenen die een op de praktijk gericht vervolg willen op een algemene gastechnische opleiding. Wij bieden onder andere kennis en vaardigheden om zelfstandig de controle, het onderhoud en de revisie van gasdrukregel- en meetstations ui te voeren.
  Lees meer
 • In deze cursus leert de cursist PE elektrolassen te maken conform de NTA 8828, de van toepassing zijnde norm op het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. Volgens deze NTA mogen degenen, die laswerkzaamheden aan PE-systemen uitvoeren, dit alleen doen als ze in het bezit zijn van een certificaat.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de cursus Corrosie en Preventie, de basiscursus op het gebied van corrosie en corrosiebestrijding.
  Lees meer
 • Deze eendaagse training is geschikt voor lastoezichthouders die hun kennis willen opfrissen van het PE elektrolassen volgens NTA 8828, de van toepassing zijnde norm op het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen.
  Lees meer
 • Alle veranderingen in de energiedistributie- wereld vragen om goed opgeleide medewerkers, zeker nu de uitstroom van veel ervaren medewerkers een aderlating is gebleken voor het kennisniveau en de ervaring binnen de bedrijfstak. De Cursus Middelbare Warmtedistributietechniek is daar het perfecte startpunt voor.
  Lees meer
 • Introductie Energietransitie en Duurzame Energie is een opleiding over energietransitie en energiedragers, voor technici én beleidsmakers in de energiesector.
  Lees meer
 • Bij een BRL 6010-gecertificeerd bedrijf moet minstens één legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties in vaste dienst zijn. De cursus Legionellapreventie Adviseur is interessant voor iedereen die als adviseur legionellapreventie wil fungeren binnen een BRL 6010-gecertificeerde organisatie.
  Lees meer