Certificatie van processen en producten

Kiwa ISA Sport kent naast productkeurmerken ook certificatie op proces- en productniveau. De bedrijven die een Kiwa ISA Sport proces- of productcertificaat hebben, laten hun processen door Kiwa ISA Sport controleren om zo de kwaliteit te waarborgen. Voor de opdrachtgever van een organisatie met een Kiwa ISA Sport certificaat ontstaat er hierdoor een gerechtvaardigd vertrouwen, dat het geleverde werk of product voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de betreffende certificatieregeling en op basis daarvan een goede keuze maakt.

Een Kiwa ISA Sport certificering ziet middels audits toe op de vereiste processen of deze adequaat en juist worden nageleefd en toegepast en continu worden verbeterd.

Productcertificatie

Door regelmatig audits op de productielocaties uit te voeren op interne kwaliteitscontroles en processen bij de betreffende bedrijven zorgt het productcertificaat voor borging van de vereiste kwaliteit van het geleverde product.

Procescertificatie

Een procescertificaat gaat over een gespecialiseerd deel van het proces of de dienstverlening, dit betreft bijvoorbeeld de wijze waarop een specifiek product in de bouw wordt toegepast of verwerkt. Het biedt extra zekerheid over de kwaliteit van het eindresultaat van de werkzaamheden. Met een procescertificaat toont het bedrijf aan dat hij voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van procesbeheersing, vakbekwaamheid, prestatie-eisen en wet- en regelgeving. Het afgegeven procescertificaat betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het geleverde werk of dienst voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de certificatieregeling.