Keurmerk voor bouwmaterialen

Kiwa ISA Sport heeft een keurmerk ontwikkeld voor bouwmaterialen voor onder- en bovenbouw die worden gebruikt bij de aanleg van sportaccommodaties. Met diverse toeleveranciers van bouwmaterialen (zoals gravel, halfverharding, lava en E-bodemas) zijn keurmerkcontracten afgesloten die er op toe zien dat de kwaliteit is gewaarborgd en continu wordt geverifieerd. Bij het keurmerk van bouwmaterialen worden op de productie-, opslag- en bouwlocaties steekproefsgewijs monsters genomen en getoetst op de normen.

Laboriatorium test ISA Sport 800x533.jpg