Beveiliging

Beveiliging

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak. Veiligheid kan je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen.

Waarom certificeren?

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

Want wie weet:

 • welke diploma's een installateur moet hebben?
 • hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
 • of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor inbraak alarmapparatuur?

Om de eindgebruiker te helpen, zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. De Kiwa NCP erkende bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een Kiwa NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.


Welke regelingen zijn er op het gebied van inbraakbeveiliging?

Voor meer informatie over de regelingen die Kiwa NCP uitvoert klikt u dan op de button 'Producten/Diensten' in het menu.


Wie beheert de regelingen?

Een aantal van de regelingen op het gebied van inbraakpreventie worden beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid, het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken. Het CCV heeft de oude regelingen BORG Beveiligingsbedrijf en BORG Gespecialiseerd Bouwkundig Beveiligingsbedrijf samengevoegd in één nieuw certificatieschema. Hierbij gevoegd zijn de afspraken rondom de afgifte van het opleveringsbewijs voor alarminstallaties. Dit alles heeft geresulteerd in de BRL BORG 2005, die alle oude BORG Regelingen per 1 januari 2006 heeft vervangen. In mei 2007 is de BRL BORG 2005, versie 2 van kracht gegaan.

Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven en personen onder die regeling te erkennen. Kiwa NCP heeft op het gebied van inbraakpreventie met het CCV een licentieovereenkomst gesloten voor de BRL BORG 2005 versie 2, het certificatieschema PKVW en de Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale.

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een aantal keurmerken in beheer. Kiwa NCP heeft een licentieovereenkomst met de Nederlandse Veiligheidsbranche voor het uitvoeren van de Keurmerken Beveiliging, Evenementenbeveiliging, Horeca Beveiliging, Flexbedrijven en Particulier Onderzoeksbureau.

Daarnaast heeft Kiwa NCP een aantal beoordelingsrichtlijnen in eigen beheer.

 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21024 voor Bouwplaatsbeveiliging omschrijft de procesgang om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn vanuit de BRL en de aanvullende wensen / eisen van de afnemer of verzekeraar. Kiwa NCP
  Lees meer
 • Binnen het certificatieschema K21035 zijn meerdere toepassingsgebieden van elektronische beveiliging opgenomen. Door deze toepassingsgebieden te verenigen binnen 1 schema kan elektronische beveiliging integraal aangeboden worden. Kiwa NCP - toegangscontrole - electronisch toegangsbeheer - toegangscontrolesysteem
  Lees meer
 • Het Keurmerk Horecabeveiliging is bedoeld voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning die in opdracht van derden horecagelegenheden, de bezoekers en het in de gelegenheid tewerk gestelde horecapersoneel beveiligen.
  Lees meer
 • In de Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21039 Videosystemen zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden als leverancier van videosystemen.
  Lees meer
 • Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is een initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche in samenwerking met vertegenwoordigers van VBE en VEHB. Dit keurmerk is bedoeld voor alle beveiligingsorganisaties (die beschikken over een ND-vergunning) die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.
  Lees meer
 • Het keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging is bestemd voor een specifieke groep uitzend- en/of detacheringbedrijven. Het gaat om bedrijven die zich gespecialiseerd zijn in leveren van gescreend en opgeleid personeel aan vergunningplichtige beveiligingsbedrijven.
  Lees meer
 • Het doel van het schema Beveiliging mobiele objecten en personen is het waarborgen van kwaliteit, continuïteit, integriteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening om bij diefstal of vermissing een betrouwbare alarmmelding te krijgen die kan leiden tot een succesvolle alarmopvolging.
  Lees meer
 • Het doel van de beoordelingsrichtlijn BRL-K21030 Certificatie van alarmcommunicatie netwerken is om de behoefte van de markt voor alarmcommunicatie volgens kwaliteitstandaarden te organiseren op basis van meetbare eisen.
  Lees meer
 • In de Beoordelingsrichtlijn (BRL) BORG 2005-2 zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden voor BORG inbraakbeveiliging.
  Lees meer
 • Het certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) is gericht op het certificeren van Particuliere Alarmcentrales (PAC en/of Videotoezichtcentrales (VTC). Het toepassingsgebied van dit PAC-schema betreft de processen van PAC's en VTC's die leiden tot de juiste afhandeling van (alarm)signalen.
  Lees meer