Brandveiligheid

Waarom certificeren?

Techniek en de organisatie van veiligheid zijn zó ingewikkeld geworden, dat de meeste eindgebruikers niet meer zelf kunnen nagaan of de maatregelen goed of onvoldoende zijn.

Want wie weet:

 • welke deskundigheid een installateur moet hebben?
 • hoe veilig de vertrouwelijke gegevens over de klant en het beveiligde pand zijn opgeborgen?
 • of een bedrijf zich houdt aan de installatievoorschriften voor bijvoorbeeld brandmeldapparatuur?
 • of een bedrijf daarbij ook rekening houdt met de wettelijke voorschriften?

Om de eindgebruiker te helpen, zijn er regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. Bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een Kiwa NCP certificering geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.


Welke regelingen zijn er op het gebied van brandpreventie?

Voor meer informatie over de regelingen die Kiwa NCP uitvoert klikt u dan op de button 'Producten/Diensten' in het menu.


Wie beheert de regelingen?

Diverse regelingen op het gebied van brandpreventie worden beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV is een samenwerkingsverband tussen overheid, het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken. Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven en personen onder die regeling te erkennen. Kiwa NCP heeft voor het uitvoeren van diverse Certificatieschema's met het CCV een licentieovereenkomst gesloten.

Daarnaast heeft Kiwa NCP een aantal beoordelingsrichtlijnen in eigen beheer.


Hoe meld ik me aan voor een certificering?

Het aanvragen van een certificering start met een offerte. Via iedere productpagina heeft u de mogelijkheid om, door middel van de button 'Offerte', een offerte aan te vragen. 

 • De certificatieschema's VBB-systemen (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen) zijn gericht op het certificeren van VBB-systemen volgens NEN-EN ISO 17065. Kiwa NCP - sprinkler - leveren - onderhoud - sprinklerinstallatie
  Lees meer
 • In de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties leveren, aanleggen, onderhouden en certificeren. Kiwa NCP certificeert bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de CCV certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.
  Lees meer
 • Het certificatieschema 'K21047 Wireless Silent Alarm Systems' is opgesteld voor bedrijven die een certificering wensen te behalen voor het installeren en onderhouden van Draadloze Stil Alarm Systemen. Deze zullen vooral binnen de zorg worden toegepast, maar kunnen ook op bedrijfsterreinen worden toegepast.
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21019 Noodverlichting en Vluchtwegindicatie is een BRL betreffende het certificaat voor het leveren en de nazorg van noodverlichting en vluchtwegindicatie.
  Lees meer
 • De beoordelingsrichtlijn (BRL) K21020 Brandbeveiligingssystemen gebaseerd op watermist is bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een preventieve en eventueel repressieve brandbeveiliging door middel van een systeem c.q. installatie voor watermist. Watermistsysteem - Kiwa NCP
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K23003-02 is bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, waaronder projecteren, installeren en opleveren van een beveiliging door middel van een brandblusinstallatie gebaseerd op droge aërosol voor inrichtingen en compartimenten.
  Lees meer
 • Het procescertificatieschema voor het beheer van Inspecteren, Testen en Onderhouden (ITO) van brandbeveiligingsvoorzieningen (K21031).
  Lees meer
 • De ‘Beoordelingsrichtlijn (BRL)-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ (BGB) is een BRL voor het opnemen, rapporteren en adviseren en de nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen in bouwwerken op het gebied van brandveiligheid. Kiwa NCP
  Lees meer
 • De richtlijn Fire Protective Products (ETAG 018 / EAD) omschrijft de verschillende eisen, beoordelingscriteria en onderzoeksmethoden die gehanteerd worden bij het ontwerp en de uitvoering van brandwerende producten. Kiwa NCP - brandwerende produkten. EAD 350402-00-1106
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn BRL-K21022 Brandblussystemen / blusgassystemen gebaseerd op warmteonttrekking of zuurstofverdringing wordt toegepast op het ontwerpen (waaronder projecteren), het installeren en het opleveren van een repressieve brandbeveiliging door middel van een blusgasinstallatie. Kiwa NCP
  Lees meer