Ondergrondse tankinstallaties zijn doorgaans aanwezig bij:
Olie: (huisbrandolie, diesel en benzine)
particulieren (oliegestookte verwarming), bedrijven i.v.m. eigen tankstation en/of noodstroomvoorziening geplaatst bij tankstations, (transport)bedrijven met eigen tankinstallaties.
Gas: (LPG, propaan, butaan enz.)
particulieren (oliegestookte verwarming), bedrijven i.v.m. eigen tankstation en/of noodstroomvoorziening geplaatst bij tankstations, (transport)bedrijven met eigen tankstations.
Chemicaliën:
Bij bedrijven waar ondergrondse opslag aanwezig is.

Bij ondergrondse tankinstallaties voor de opslag olie, gas en chemicaliën binnen het werkingsveld van de PGS 28 en de toekomstige PGS 31 en 34 (in ontwikkeling) kan kathodische bescherming aanwezig zijn. Op het moment dat deze is aangebracht zal het effect van de kathodische bescherming jaarlijks gecontroleerd moeten worden.
Binnen AS SIKB 6800, protocol 6801 is geregeld wie en hoe de jaarlijkse controle van de kathodische bescherming moeten worden uitgevoerd.