Inspectie door Kiwa: voldoen aan verplichtingen en kwaliteitseisen

U produceert producten, voert projecten uit of werkt volgens bepaalde processen. Hoe zorgt u ervoor dat u aan alle geldende kwaliteitsnormen, -eisen en wettelijke verplichtingen voldoet? Door ze onafhankelijk en onpartijdig te laten inspecteren. Inspectie kan u helpen om risico's te verkleinen, de kwaliteit te controleren, de kwantiteit te verifiëren en aan wettelijke eisen te voldoen, ongeacht in welk marktsegment of land u actief bent. Kiwa is volledig onafhankelijk en biedt een breed scala aan toonaangevende inspectieservices.

Filter
Service
Markt
Services (64 resultaten)
Fruit in de supermarkt
Leveranciersbeoordelingen

Als onafhankelijke derde partij kan Kiwa AQS voor retailers de kwaliteitstoestand bepalen van AGF-producten in distributiecentra (DC’s) en winkels, onder meer door middel van een periodieke bezoekronde (monitoring).

Lees meer
Auto openen
TX-Keur: onafhankelijk keurmerk voor taxiondernemers

TX-Keur is het onafhankelijke keurmerk van de Stichting TX-keur. Het keurmerk stelt eisen aan chauffeurs, voertuigen en dienstverlening, zoals veiligheid, klantvriendelijkheid en stiptheid. De uitvoering van de certificeringsregeling TX-Keur is in handen van Kiwa, dé certificeringspecialist voor de taxibranche.

Lees meer
BDA Agrement
BDA Gevelinspecties en directievoering

Om de beoogde kwaliteit vanuit het bestek of de technische omschrijving ook daadwerkelijk op de bouwplaats gerealiseerd te krijgen heeft BDA Geveladvies inspecteurs in dienst die zich dagelijks bezighouden met de begeleiding van projecten door middel van uitvoeringsinspecties.

Lees meer
Stalen tank
EN 14015 - Inspectie en beoordeling van ter plaatse gebouwde stalen tanks (ontwerp en fabricage)

De constructie van opslagtanks met een vlakke bodem brengt een breed scala aan technische uitdagingen met zich mee. Van fundering, tot tankbodem, en van dak dak tot veiligheidsuitrusting.

Lees meer
NSF ANSI CAN 61: Drinkwater
Kiwa NSF/ANSI/CAN 61 Product certificaat voor drinkwatersystemen/materialen

Kiwa certificeert alle onderdelen en componenten van leidingsystemen en apparaten die in contact komen met drinkwater volgens NSF/ANSI/CAN 61.

Lees meer
Inspectie gasdetectiesysteem
Inspectie CO/LPG Detectiesysteem

In parkeer- en stallingsgarages voor motorvoertuigen kunnen de normale (bedrijfs)omstandigheden een onveilige omgeving voor de aanwezigen vormen door uitlaatgassen of lekkages. Een van de maatregelen die kan bijdragen aan de veiligheid van de aanwezigen is koolmonoxidedetectie (CO-detectiesysteem) en liquefied petroleum gasdetectie (LPG-detectiesysteem). Kiwa FSS is uw betrouwbare partner voor het inspecteren van uw CO/LPG-detectiesysteem.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
Testen drinkwaterproducten

Als leverancier, afnemer, inspecteur en eindgebruiker wilt u zekerheid. Zekerheid over de kwaliteit van materialen en producten die worden gebruikt in drinkwaterinstallaties en over de vervaardiging daarvan. Kiwa kan deze zekerheid zichtbaar maken door uw producten te testen in ons testlaboratorium.

Lees meer
Water
Afsluiters, regel- en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en -distributiesystemen (BRL-K602)

Afsluiters, regelkleppen en terugslagkleppen voor drinkwatertransport en -distributiesystemen (BRL-K602)

Lees meer
 Legionellapreventie waterinstallatie
Uitrekbare doucheslangen voor wastafel- en keukenkranen (K14026)

Deze beoordelingsrichtlijn bevat alle relevante eisen die Kiwa hanteert als basis voor de afgifte en het onderhoud van een certificaat voor producten die worden gebruikt voor uitrekbare doucheslangen voor wastafel- en keukenkranen.

Lees meer
Certificering voor chemicaliën voor drinkwaterbehandeling
Kiwa NSF/ANSI/CAN 60 product certificaat voor drinkwaterchemicaliën

NSF/ANSI/CAN 60 is de Amerikaanse nationale norm voor de evaluatie van chemicaliën voor waterbehandeling en is vereist door regelgeving of wetgeving in de meeste Amerikaanse staten en Canadese provincies/territoria. Deze norm stelt minimale eisen aan de gevolgen voor de gezondheid van de chemicaliën, de chemische verontreinigingen en de onzuiverheden die rechtstreeks aan drinkwater worden toegevoegd voor drinkwaterbehandeling.

Lees meer
Gebouwenscan
Inspectie bouwkundige brandveiligheid door Kiwa FSS

Bij een inspectie bouwkundige brandveiligheid wordt door Kiwa FSS een inspectie uitgevoerd op basis van de geldende brandveiligheidsregelgeving obv NEN 6059 of het inspectieschema VIVB.

Lees meer
Helder water
Brandkranen (BRL-K614)

De brandkranen zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 25°C.

Lees meer
Kiwa FSS Testlab
Kiwa FSS Testing: testlab voor sprinklers

Sprinklerinstallaties bewijzen al vele jaren een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie te zijn. Veel van deze installaties zijn inmiddels op leeftijd. Bij ons Kiwa FSS Testlab kunnen wij nu steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers testen. Wilt u meer weten, lees dan verder.

Lees meer
DIN CERTCO
DIN CERTCO Advies, Testen en Inspectie

Kiwa is een door DIN CERTCO erkend laboratorium voor het leveren van test- en inspectiediensten voor kunststofleidingsystemen voor verwarmingssystemen.

Lees meer
Lange snelweg door groen gebied
Verhardingsonderzoek en onderhoudsadvies asfaltwegen

Om wegen optimaal te kunnen onderhouden, met een goede balans tussen duurzaamheid en kosten, is inzicht in de staat van de verhardingsconstructie cruciaal. Globale visuele inspecties geven een goede eerste indicatie van de kwaliteit, maar veelal is uitgebreider onderzoek nodig om op projectniveau tot de meest optimale onderhoudsmaatregel te komen.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Beheer en onderhoud van LPG-, propaan-, en butaaninstallaties (NPR 2578)

NPR 2578 Beheer en onderhoud van LPG-, propaan-, en butaaninstallaties

Lees meer
Dakbeheer
Dakinspecties & directievoering

In de meeste gevallen wordt een project zorgvuldig en gedegen voorbereid. Het aanbrengen van de dakbedekkingconstructie blijft echter mensenwerk.

Lees meer
Noodverlichting
Inspectie Noodverlichting

In openbare gebouwen of op een werkplek kan in geval van een spanningsuitval, door het ontbreken van daglicht, paniek ontstaan bij de aanwezige personen. Een goed geprojecteerde en functionerende noodverlichting voorkomt dat er bij spanningsuitval paniek ontstaat en laat bij een calamiteit de ontruiming van een gebouw of werkplek snel en ordelijk verlopen. Kiwa FSS kan voor u een inspectie uitvoeren om vast te stellen dat de noodverlichting voldoet aan het doel.

Lees meer
Voetbalveld - Kunstgras
Levensduurverlenging kunstgras voetbalvelden

Sinds 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het achtste jaar na aanleg worden gekeurd volgens de KNVB-gebruiksnorm. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met KwaZo (KwaliteitsZorg) kunstgras voetbalvelden van Kiwa ISA Sport.

Lees meer
Waterdruppels
Coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen (BRL-K759)

Coatingsystemen ten behoeve van drinkwatertoepassingen

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
Onderzoek levensduur van rubber producten

Kiwa | Onderzoek levensduur van rubber producten

Lees meer
Inspectie magazijnstellingen
Magazijninspecties door Kiwa KVVM

Een Kiwa KVVM inspectie geeft u inzicht in de status van uw magazijn. U weet precies waar de risico’s liggen en welke acties u dient te ondernemen om de veiligheid van uw personeel te waarborgen.

Lees meer
Groente en fruit
Monstername AGF

Om na te gaan of verse groenten en fruit voldoen aan de eisen van voedselveiligheid, worden ze frequent bemonsterd en geanalyseerd. Daarbij wordt met name gelet op residuen van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook op de aanwezigheid van zware metalen, nitraten of microbiologische besmettingen.

Lees meer
Parachutisten in een cirkel
Het kwalificeren van lassers - Smeltlassen - Deel 1: Staal

Lassers- en Lasmethodekwalificatie conform NEN-EN-ISO 9606 voor staalconstructiebedrijven.

Lees meer