Wilt u analyses uitgevoerd hebben aan polymeren, broom- en fluorverbindingen, gassen, biogas, sporencomponenten gas en lucht en alles wat mogelijk is, wij kunnen het voor u uitvoeren. Heeft u andere producten die geanalyseerd moeten worden en twijfelt u of wij dat kunnen, schroomt u niet en neem contact met ons op.

Hoofdcomponenten analyse biogas en groen gas

Kiwa Technology kan de belangrijkste componenten, die kunnen voorkomen in biogas en groen gas (zoals methaan, kooldioxide, zuurstof, stikstof en waterstof) bepalen. Kiwa Technology is het enige laboratorium in Nederland, dat hoofdcomponenten in biogas en groen gas onder accreditatie mag rapporteren.

Gaschromatograaf-massaspectrometer (GC-MS)

Het Analytisch Chemisch Laboratorium beschikt over een moderne gaschromatograaf-massaspectrometer (GC-MS). Hiermee zijn wij in staat om sporencomponenten te analyseren in gas en lucht, tot op een bijzonder laag niveau. De GC-MS wordt ingezet om onder andere in aardgas-, biogas- en Groen Gasmonsters de verschillende voorkomende soorten aan schadelijke sporencomponenten te analyseren. Tevens dient het systeem om luchtmonsters te analyseren op bekende en onbekende chemische verbindingen.

Meten gaskwaliteit

Het meten van de gaskwaliteit kan door het realiseren van meet- en/of monitoringsystemen voor de calorische waarde, de dichtheid, de Wobbe-index en de compressibiliteit. Daarbij zal het soms ook gaan om de detectie van ongewenste gascomponenten, zoals siloxanen, zwavelverbindingen, halogeenkoolwaterstoffen en water.

Voorbeelden van analyses

Bepalingen van hoofdcomponenten en eigenschappen, hogere koolwaterstoffen aardgas (incl. aromaten), zwavelverbindingen, THT (tetrahydrothiofeen), halogeenkoolwaterstoffen, siliciumverbindingen, kwalitatieve scan op sporencomponenten, ruikbaarheid aardgas en groen gas, hogere koolwaterstoffen groen gas / biogas (o.a. terpenen en MEK) en veel meer.

Accreditaties Laboratorium

De Raad van Accreditatie (RVA) heeft het laboratorium geaccrediteerd voor de analyse van hoofdcomponenten in aardgassen van distributiekwaliteit conform ISO/IEC 17025, registratienummer L469. Sinds een paar jaar geldt dit ook voor de overige brandbare gassen. Daarnaast is Kiwa Technology door TÜV Rheinland gecertificeerd voor ISO 9001:2008.