Kiwa Consultancy: uitstekend advies op basis van expertise

Kiwa zorgt voor vertrouwen, kwaliteit en vooruitgang. Dat doen we dankzij onze expertise en kennis over een groot aantal onderwerpen, industrieën en markten. Als het gaat om kwaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, optimale bedrijfsprocessen en winstgevendheid is het een voordeel om een partner te hebben met wie u kennis kunt uitwisselen om samen te groeien. Een partner die u kunt raadplegen voor uw dagelijkse werkzaamheden en om de uitdagingen in uw organisatie aan te pakken. Wij zijn graag die partner.

Onze adviesdiensten staan volledig los van onze activiteiten op het gebied van testen, inspectie en certificering. We zorgen ervoor dat onze TIC-diensten altijd volledig onafhankelijk zijn.

Filter
Service
Markt
Services (96 resultaten)
Cybervraag
Kiwa TTP: onafhankelijke en betrouwbare dataopslag

Persoons- en andere data volgens de hoogste internationale veiligheidsnormen en tóch benaderbaar opslaan? Als PKI-Overheid gecertificeerde Qualified Trust Service Provider weet Kiwa als geen ander hoe een onafhankelijk en betrouwbaar informatiesysteem moet worden neergezet.

Lees meer
Testen in het Kiwa lab
Schadeonderzoek en nulmeting glasvezelversterkt kunststof (GVK)

Kiwa Technology is al decennia gespecialiseerd in het testen van leidingen/materialen van glasvezelversterkt kunststof (GVK)-, bijvoorbeeld als onafhankelijke derde partij bij schadeonderzoek of bij nulmetingen voor nieuwe producten

Lees meer
Snelweg
Draagkracht fundering en zandbed

In nieuwe wegenbouwcontracten worden eisen gesteld aan de stijfheid van alle constructielagen. Kiwa KOAC kan de stijfheid van fundering, zandbed en ondergrond meten en analyseren en zo toetsen of de constructie aan de ontwerpuitgangspunten zal voldoen.

Lees meer
Vergadering
Contactgroepen Stookinstallaties, Leidinginspectie en Industrie

Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!

Lees meer
Gasmanometer
Schadeanalyses voor warmtedistributienetten

Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.

Lees meer
Assetmanagement
Risicomanagement en analyses

Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.

Lees meer
Veiligheid werkprocedures
Werkprocedures en instructies

Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.

Lees meer
BDA algemeen dak
BDA Conditiemeetmethode voor platte daken

De BDA conditiemeetmethode is gebaseerd op de NEN 2767 ‘conditiemeting gebouwen en gebouwinstallaties’ en is specifiek ontwikkeld voor platte daken op basis van de jarenlange ervaring op het gebied van dakonderhoud en materiaalonderzoek.

Lees meer
Thermografisch onderzoek
BDA Infrarood thermografie

Warmteverlies treedt op bij alle gebouwen. Met behulp van een infraroodcamera kunnen deze voor het oog onzichtbare warmteverliezen in beeld worden gebracht.

Lees meer
BDA Geveladvies
Constructieve veiligheid en kwaliteit van metselwerk (kopgevels)

Het probleem betreffende de constructieve veiligheid van gevels, meer specifiek kopgevels van flatgebouwen en gemetselde buitenspouwbladen, speelt al vanaf 2007. Het gaat met name om het doorroesten van de spouwankers.

Lees meer
Grasonderhoud met holle pen | Kiwa ISA Sport
Kwaliteitsbewaking natuurgras sportvelden

Het aanleggen, onderhouden, beheren en renoveren van natuurgras sportvelden is een specialisme en vraagt dus om heel specifieke kennis. De adviseurs van Kiwa ISA Sport kunnen u hierbij van dienst zijn, met als resultaat kwalitatief betere, veiligere en duurzame velden.

Lees meer
Gasongeval - Bel direct
Ongevallen en Incidentenanalyse

Voor de gasnetbeheerders in Nederland verzorgen wij als Kiwa Technology een dag en nacht bereikbare ongevallenwachtdienst, zodat wij op verzoek te allen tijde onafhankelijk (technisch) onderzoek aan gasincidenten kunnen uitvoeren

Lees meer
Hardlopers | Kiwa ISA Sport
Realiseren van sportgebouwen

Het realiseren van goede, veilige en duurzame sportgebouwen is geen sinecure. Gymlokalen, sportzalen, zwembaden, fitnessaccommodaties, tennishallen en kleed-/clubgebouwen: voor alle typen gebouwen zijn er specifieke reglementen van toepassing. De adviseurs van Kiwa ISA Sport leiden u door het woud van regelgeving.

Lees meer
Snelweg
Technische ondersteuning arbitrage wegenbouwgeschillen

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer een geschil hebben over een (weg)bouwkundig werk, wordt vaak een arbitragezaak aanhangig gemaakt. Kiwa KOAC kan hierbij van dienst, zijn met deskundige technische bijstand en aanvullende specialistische adviezen waarmee partijen hun stellingen kunnen onderbouwen.

Lees meer
Technical thuis
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een set van standaarden en richtlijnen die in Nederland wordt gebruikt om de informatiebeveiliging binnen de overheid te waarborgen. De BIO is van toepassing op alle overheidsorganisaties, inclusief ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke instellingen. Kiwa kan met onafhankelijke BIO-audits overheidsorganisaties helpen te voldoen aan de BIO.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
BDA zonne-energiesystemen

BDA zonne-energiesystemen is de afdeling van de BDA Groep die zich richt op bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen die op en aan daken en gevels worden toegepast.

Lees meer
Mensen zijn aan het parachutespringen
Nieuwbouwadvies daken

U staat op het punt een beslissing te nemen om u dak voor uw nieuwe gebouw te gaan aanbesteden met het idee om hier  in eerste instantie toch minimaal 20 jaar zorgeloos onder te kunnen werken, slapen of recreëren.

Lees meer
Assetmanagement
Assetmanagement

Assetmanagement: Het optimaal beheren van buisleidingen is een voortdurende afweging tussen kosten, risico’s en functionele eisen. Hierbij is het nodig dat alle relevante informatie op de juiste manier door de bedrijfsvoering wordt geleid.

Lees meer
Data analyse
Datamanagement en data-analyse

Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.

Lees meer
ATEX
Gasstations en ATEX

Gasstations en ATEX: Gasstations moeten voordat men ze kan betreden voldoen aan de ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU) en ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG). Kiwa Technology kan u hierbij helpen.

Lees meer
Droger
Warmtepomp wasdroger

Wilt u een warmtepomp wasdroger ontwikkelen? Kiwa Technology heeft de expertise in huis.

Lees meer
Innovatie
Innovatieve producten en technologieën

Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.

Lees meer
Lab Kiwa
Verbindingstechnieken Materialen

Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.

Lees meer
H2 icoon in weiland
Netontwerp

Het ontwerp van netten, of het nu nieuwe gebieden betreft of kleine aanpassingen van bestaande netten, bepaalt in belangrijke mate de verhouding tussen uw investeringslasten en uw leveringszekerheid.

Lees meer