Investeren in duurzame producten is één. Doelmatig onderhoud is de basis om uiteindelijk aan uw duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen. NEN 2767 is de objectieve meetmethodiek om de conditie van gebouwen en gebouwdelen te bepalen.

De BDA conditiemeetmethode is gebaseerd op NEN 2767 ‘Conditiemeting gebouwen en gebouwinstallaties’ en is specifiek ontwikkeld voor platte daken op basis van de jarenlange ervaring op het gebied van dakbeheer, onderhoud en materiaalonderzoek en onderscheid zich daarmee van de reguliere softwareprogramma’s.

Op basis van de BDA conditiemeetmethode wordt de dakbedekking in het vlak en de detaillering geïnspecteerd en wordt per onderdeel een conditiescore weergegeven. In de conditiemeetmethode wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire gebreken zodat snel inzichtelijk wordt welke levensduur verlengende activiteiten noodzakelijk zijn.

Door de conditiemeting periodiek, bijvoorbeeld één keer per drie jaar, uit te voeren, kan het degeneratieproces van de toegepaste materialen goed in beeld worden gebracht en zal een betrouwbare inschatting worden verkregen van de resterende levensduur. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van uw investering en wordt de economische levensduur verlengd.

BDA Advies beschikt over software om in samenwerking met gelijksoortige gespecialiseerde adviesafdelingen binnen Kiwa op gebouwniveau de conditie van uw bezit te bepalen.