Gemeenten, beheerders, gebouweigenaren, verenigingen van eigenaren etc. willen inspelen op het streven van de overheid te komen tot diverse milieudoelen zoals een CO2-reductie. Allerlei milieuaspecten spelen daar een rol in: het terugdringen van warmteverlies, het opwekken van duurzame energie, het toepassen van gerecyclede en te recyclen materialen, enzovoort. De buitenschil van het gebouw biedt daar de ultieme omgeving voor. Het biedt de mogelijkheid de scheidingsconstructie een hogere isolatiewaarde te geven, of het dak en de gevel te voorzien van een vegetatieafwerking zodat een bijdrage geleverd kan worden aan het terugdringen van de afvoerpiek van de hemelwaterafvoer op de riolering, het tegengaan van het ‘heat-island’-effect, het verhogen van de biodiversiteit, het binden van fijnstof, CO2 en NOX en nog vele andere positieve bijdragen aan het milieu en de leefomgeving. Tevens is het deel van de constructie dat gericht is op de zon uitermate geschikt om door middel van energiesystemen stroom op te wekken of warmte te generen.

BDA Milieu zet zich in voor uw leefomgeving. Daarnaast is het van groot belang te adviseren in een opbouw van de dak- of gevelconstructie en de vegetatieafwerking en het toepassen van de juiste materialen om te komen tot een optimaal duurzaam systeem. Optimaal wil tevens zeggen dat gekeken wordt hoe met een combinatie van een vegetatieafwerking met energiesystemen een inrichting op het dak en gevel verkregen kan worden die is afgestemd op de draagkracht van de constructie, de omgevingsfactoren van het dak en het gebouw, de aspecten die prioriteit verdienen door de optredende plaatselijke behoeften en passen binnen het gebruik van het gebouw.

Inzicht kan worden gegeven in de besparing die het oplevert in energiegebruik, CO2-reductie, ontlasting van de riolering, kosten voor het realiseren van de systemen, rendementen van de verschillende systemen in relatie tot de omgevingsfactoren.

Dakanalyse Meervoudig Ruimtegebruik

De Dakanalyse Meervoudig Ruimtegebruik is een aanvulling op de basis onderzoeken die BDA uitvoert. Middels de Dakanalyse Meervoudig Ruimtegebruik worden de mogelijkheden voor de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt en wordt een balans gezocht in de financiële mogelijkheden van de opdrachtgever en het rendement van de investeringen in relatie tot duurzaam laten functioneren van het dak en de gevel door het optimaliseren van:

  • de isolatiewaarde;
  • (duurzaam) materiaalgebruik in de dak en gevelconstructie;
  • de constructie, voor het op thema en vraag afstemmen van de vegetatieafwerking al dan niet in combinatie met energiesystemen;
  • de omgeving voor het aanbrengen van energiesystemen.

De Dakanalyse Meervoudig Ruimtegebruik is geschikt voor zowel bestaande bouw als nieuwbouwprojecten.

Met het in een vroeg stadium investeren in kennis van de beschikbare systemen heeft BDA een voorlopersrol ingenomen. Door nauwe samenwerking van alle vakspecialisten en disciplines binnen de BDA Groep kan de opdrachtgever op een verantwoorde wijze invulling geven aan het milieubeleid van zijn organisatie.