De verschillende deelgebieden zijn als volgt ingedeeld:

  • Deelgebied 1: elektronische maatregelen voor woningen in risicoklasse 1, 2 of 3 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 of 2
  • Deelgebied 2: elektronische maatregelen voor woningen in risicoklasse 4 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 3, 3*, 4 of 4*
  • Deelgebied 3: bouwkundige beveiligingsmaatregelen, deelgebied 3

De BRL BORG 2005-2 vervalt op 1 januari 2022
Na deze datum kan Kiwa NCP geen certificatiebesluit meer nemen op basis van deze beoordelingsrichtlijn.

Nieuwe certificatieschema's BORG-B en BORG-E

Het BORG Certificatieschema is opgesplitst in 2 schema's:

  • CCV-Certificatieschema BORG-B
    Productcertificaat voor het leveren van Bouwkundige inbraakbeveiliging
  • CCV-Certificatieschema BORG-E
    Productcertificaat voor het leveren van alarminstallaties

De certificatieschema's BORG-B en BORG-E gaan in op 1 januari 2021 en zijn vanaf die datum verplicht. 

Vanaf deze datum zal Kiwa NCP de initiële en periodieke beoordelingen uitvoeren op basis van de nieuwe schema's. Voor periodieke beoordelingen geldt dat het huidige certificaat omgezet zal worden naar het nieuwe schema zodra de beoordeling positief is afgerond.

Voor wie?
Certificering als BORG Beveiligingsbedrijf is voor alle inbraakbeveiligingsbedrijven die aantoonbaar kwaliteit willen leveren. Wanneer u beschikt over een BORG erkenning kunt u aan uw klanten aantonen dagelijks met kwaliteit bezig te zijn en dat u ook kwaliteit levert.

Als BORG gecertificeerd bedrijf kunt u een objectcertificaat aan de eindgebruiker overhandigen, na het leveren van een installatie die aan de eisen voldoet.

Wanneer is het nodig?
Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed, waar we zuinig op zijn. Inbraak leidt tot vele miljarden euro's aan schade, maar is voor velen óók een traumatische ervaring. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen inbraak.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraak alarmapparatuur. Maar ook door veiligheid te organiseren, zoals waardevolle spullen minder in het zicht laten liggen. Om de eindgebruiker te helpen is door het CCV het certificatieschema BORG opgesteld waarin de criteria vastliggen om te komen tot een gecertificeerd inbraakbeveiligingssysteem.

Processtappen
Het certificatieschema BORG stelt eisen aan de uitvoering en het totstandkomingsproces. Belangrijke documenten, zoals het intakedocument, het ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat maken hier ook onderdeel van uit. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van installatie tot onderhoud en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, bedrijfsgebouw, documentenbeheer en procedures / werkinstructies.

Het certificatieproces om een certificering als BORG Beveiligingsbedrijf te behalen begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa NCP afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als BORG bedrijf voor inbraakbeveiliging wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële audit worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen om uw certificering voor BORG te behouden.

Gecertificeerde bedrijven
Voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven kunt u op de links hieronder klikken:
BORG Technisch beveiligingsbedrijf
BORG Alarminstallateur
BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf


VRKI
De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) moeten worden genomen. 

Downloads:

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde BORG-bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.