U bent...

Bent u een aannemer, loodgieter, installateur of architect? Of bent u werkzaam bij een woningbouwvereninging of gemeente en betrokken bij het installeren van binnenriolering, maar uw PE-hulpstukken voor binnenriolering zijn nog niet gecertificeerd? Dan kan Kiwa u verder helpen. Onze certificatiedeskundigen op dit gebied verdiepen zich in uw vraagstelling en zoeken samen met u naar de juiste oplossing om het KOMO-keurmerk volgens de Kiwa beoordelingsrichtlijn te verkrijgen.

Uw eigen keurmerk

De beoordelingsrichtlijn BRL2006 is een certificatieregeling voor PE-hulpstukken voor binnenriolering. Producten met een nominale buitenmiddellijn van 110 mm tot en met 200 mm worden ook gebruikt in ondergrondse buitenriolering. Het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan voor welke techniekgebied u gecertificeerd wilt worden. Voor deze beoordelingsrichtlijn is dat: F2 leidingsystemen. Verder is het goed om te weten dat op de producten die behoren tot de scope van deze beoordelingsrichtlijn geen geharmoniseerde Europese norm van toepassing is.

Toelatingsonderzoek

Wanneer u akkoord bent gegaan met onze offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. We onderzoeken of u het KOMO productcertificaat kunt verkrijgen volgens de door ons vastgestelde eisen. Dit doen we door middel van een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL2006. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een KOMO-certificaat. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw product voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit. 

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.