Waarom certificaat BRL 2352 voor uw bedrijf?

Opdrachtgevers willen zekerheid dat de geleverde betonnen heipalen voldoen aan de gestelde eisen. Met KOMO certificatie betonnen heipalen geeft u deze zekerheid.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  BRL 2352?

Bent u een producent van betonnen heipalen dan is deze richtlijn voor u van noodzaak. BRL 2352 wordt gebruikt als grondslag voor certificatie betonnen heipalen.

Noodzaak van het certificaat

Het KOMO certificaat betonnen heipalen geeft vertrouwen dat de heipalen van u voldoen aan de in BRL 2352 gestelde eisen.

Voordelen van het certificaat

Met certificatie betonnen heipalen onderscheidt u zich van andere bedrijven op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het certificaat is er geen discussie over de prestaties van uw betonnen heipalen.

Processtappen

Voor het verlenen van een KOMO certificaat voert Kiwa een toelatingsonderzoek uit aan de hand van beoordelingsrichtlijn BRL 2352.

Het toelatingsonderzoek bestaat uit twee bezoeken waarbij naast de interne kwaliteitsbewaking van de producent, de productie beoordelen van een aantal betonnen heipalen en een aantal gerede heipalen controleren volgens de eisen in BRL 2352.

Na verlening van het KOMO certificaat brengt Kiwa 4 tot 6 keer per jaar onaangekondigd een controlebezoek aan de productielocatie. Tevens wordt éénmaal per jaar een kantoorbezoek uitgevoerd.

De onaangekondigde controlebezoeken hebben dezelfde inhoud zoals hierboven omschreven voor het toelatingsonderzoek.

Tijdens het kantoorbezoek beoordelen wij het kwaliteitssysteem. Beoordeeld worden onder andere procedures voor klachtenafhandeling, producten met tekortkomingen en nemen van corrigerende maatregelen. Daarnaast voeren we een projectbeoordeling uit om te beoordelen of de producent zijn afspraken m.b.t. de engineering van de vloerelementen correct nakomt.

Hier vindt u de reeds gecertificeerde bedrijven.

Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!