KOMO-certificering: bewijs uw kwaliteit!

KOMO is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en is opgericht in 1962. Doel van KOMO: overzicht creëren in de bouwstroom en de kwaliteit voor bouw en infra transparant maken. KOMO doet dat door het uitgeven van certificaten, nadat objectief door externe, onafhankelijke deskundigen is vastgesteld dat een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen die zijn vermeld in een relevante, met alle partijen vooraf overeengekomen, beoordelingsrichtlijn (BRL). Dat geeft de bouw en infra zekerheid en zorgt voor vertrouwen bij de opdrachtgevers in die sector. KOMO staat voor vertrouwen, duurzaamheid, innovatie en kostenbesparing.

Het certificeren van producten, realisatieprocessen, personen, diensten en managementsystemen is de verantwoordelijkheid van gerenommeerde certificatie-instellingen: de KOMO-licentienemers. Zij schrijven de KOMO-beoordelingsrichtlijnen. Die moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen voldoen en worden daarop gecontroleerd door KOMO. Ook toetsen KOMO-licentienemers bouwproducten, bouwprocessen, personen, diensten en managementsystemen voor de bouwsector aan deze richtlijnen. Daarna geven zij KOMO-certificaten af. Kiwa is een van deze licentienemers.