BRL 2802 is een certificatieregeling voor de afgifte van een KOMO productcertificaat voor geïmpregneerde PU-schuimband. Hierbij worden o.a. eisen gesteld aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en een toetsing van het eindproduct. Daarnaast vinden er bij externe laboratoria beproevingen plaats.

Op 28 april 2017 is de vigerende versie van BRL 2802 gepubliceerd.
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 2802 van 15 oktober 2012. De certificaten die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 1 november 2017.
BRL 2802 is te downloaden via de downloads in de lichtblauwe, rechterkolom.

Bij Private Label certificaathouders dient er één maal in de twee jaar een controle plaats te vinden.
Hierbij zullen de volgende aspecten worden gecontroleerd:
- Klachten;
- Opslag;
- Ingangs- en uitgangscontrole;
- Merken.

Voor wie?

Producenten van PU schuimbanden, toeleveranciers voor de bouw en bestekschrijvers.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van het KOMO keurmerk voor voegdichtingsmaterialen. KOMO is het Nederlandse keurmerk voor bouwproducten. Een KOMO productcertificaat is een in de bouwwereld geaccepteerd document, omdat het staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.
De KOMO productcertificaten zijn in principe voor onbepaalde duur geldig waarbij na certificaatverlening periodiek een verificatie door een certificatie-instelling als Kiwa plaatsvindt om vast te stellen dat de certificaathouder en de betreffende producten continue voldoen aan de eisen van de betreffende BRL(’s). Hiermee wordt de kwaliteit van het betreffende product bewaakt.

Processtappen

  • Opvragen BRL 2802 “Voegdichtingsmaterialen: Geïmpregneerde PU-schuimband” en betreffende onderliggende (norm)-documenten en zeker stellen dat de producten en de organisatie voldoen aan de hierin opgenomen eisen;
  • Offerte aanvragen bij Kiwa;
  • Uitvoeren toelatingsonderzoek, bestaande uit een beoordeling van het (schriftelijke) kwaliteitssysteem, de productielocatie(s) en de producten (visueel). Naast de visuele beoordeling moeten tevens de in de productspecifieke delen opgenomen eisen door een geaccrediteerd laboratorium worden getest;
  • Na certificaatverlening vindt periodiek een verificatie door Kiwa plaats om vast te stellen dat de certificaathouder continue voldoet aan de eisen van BRL 2802.