Sinds 1 oktober 2014 geldt voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering. Opdrachtgevers (consumenten of bedrijven, aannemer of installateur) zijn sindsdien verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een Bodem+ erkend bedrijf te laten uitvoeren. Gebeurt dat niet, dan wordt dit gezien als een economisch delict.

BRL 6000-21 certificering verplicht

 Voor installateurs die werken aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bodem gekoppelde warmtepomp) is het BRL 6000-21 certificaat verplicht. Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11000 verplicht. 

BRL 6000-21 certificering door Kiwa is interessant voor installatieprofessionals die zich bezighouden met warmtepompsystemen (bovengrondse deel van bodemenergiesystemen). Denk daarbij aan adviesbureaus, WKO-installateurs, technische installatiebureaus, beheerders en exploitanten die het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen ontwerpen, installeren en beheren.

Het deelgebied BRL 6000-21 kent zes subdeelgebieden. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen ontwerpen, installeren en beheren en tussen bodemenergiesystemen van individuele woningen en bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen. De certificaathouder kan één tot zes van deze subdeelgebieden kiezen waarbinnen hij zijn werkzaamheden onder certificaat wil verrichten.

Daarnaast is Kiwa uw partner als het gaat om certificering voor de disciplines elektra, gas, water, ventilatie, onderhoud en bodemenergiesystemen (BRL 6000-AB deelgebied 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16 en 21). Let op: certificering voor BRL6000-21 gebeurt altijd in combinatie met het algemene deel, BRL 6000-00.

Hoe ziet het certificeringstraject eruit?

 Het certificeringstraject begint met een offerteaanvraag. Daarvoor heeft Kiwa onder andere de volgende informatie nodig:

  • Algemene bedrijfsgegevens (NAW-gegevens, aantal vestigingen, aantal medewerkers, etc.);
  • Scope van het te behalen certificaat (welke subdeelgebieden?)

Daarna volgt een toelatingsonderzoek. Tijdens deze eerste audit wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL 6000-00 , deel 21 en de door u aangevraagde subdeelgebieden. Als deze audit goed wordt afgerond, volgt een positief advies ten aanzien van certificatie. U ontvangt dan het BRL 6000-21 (KOMO) certificaat. Tijdens een jaarlijks controleonderzoek toetst Kiwa of uw organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de BRL 6000-00 en deel 21. Uiteraard worden de data van alle onderzoeken in overleg met u gepland. 

Meer informatie over deze certificering vindt u op www.kvinl.nl, www.installq.nl en www.bodemplus.nl.