De producten zijn bedoelt om te worden gebruikt in ondergrondse buizen systemen en de componenten zijn gemaakt van glasvezel versterkte thermohardende kunstoffen (GRP) gebaseerd op onverzadigde polyester hars (UP) bedoelt om te worden gebruikt voor watervoorziening (drinkwater of ongezuiverd water), onder druk of drukloos.

Procedure voor het krijgen van kwaliteitsverklaring

Toelatingsonderzoek

Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen (product)eisen inclusief beproevingsmethoden en omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

• (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- en prestatie-eisen;

• Beoordeling van het productieproces;

• Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;

• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

Certificaatverlening

Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeeld de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het certificaat kan worden verleend.