Voor wie?

Installateurs van opslaginstallaties voor de ondergrondse opslag van brandstoffen.

Wanneer is het nodig?

Bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun ondergrondse brandstof opslaginstallatie onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 gecertificeerde installateur. Om de tank, manifold kamer of pomp dispenser toegankelijk te maken voor inspectie doeleinden kan een schacht worden gemonteerd. Een gecertificeerde installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 kan worden afgegeven. De opslagtanks ten behoeve van de opslag van (bio)brandstoffen zullen onderdeel zijn van deze RI&E.

De RI&E van iedere tankinstallatie kan worden gestroomlijnd wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde producten. In deze gevallen zijn de RI&E-aspecten, die verband houden met de gecertificeerde producten, niet nodig. De kunststof schachten, manifold kamers en pomp afleverzuilen gefabriceerd volgens de eisen van BRL-K21006, zullen in overeenstemming zijn met de eisen van de BRL SIKB 7800/BRL-K903.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de hiernaast vermelde contactpersoon.