Door middel van het regelmatig organiseren van calamiteitenoefeningen kan het netwerkbedrijf toetsen en daarmee ook aantonen dat de organisatie gereed is om een storing of calamiteit doeltreffend af te handelen.

Op basis van het calamiteitenhandboek dient een calamiteitenoefening georganiseerd te worden, waarbij ruim aandacht besteed moet worden aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Indien bij de organisatie een onafhankelijke partij aanwezig is, die op deskundige wijze het afhandelen van de calamiteit kan beoordelen, kan door hen een beoordelingsrapportage worden opgesteld. Deze onafhankelijke rapportage maakt voor alle stakeholders duidelijk aantoonbaar dat het netwerkbedrijf in staat is om adequaat te reageren in het geval van storingen en/of calamiteiten.

Kiwa Technology heeft inmiddels al voor vele netwerkbedrijven deze onafhankelijke rol succesvol vervuld. Zo hebben wij al menige calamiteitenoefening georganiseerd en hebben wij meerdere handboeken verbeterd of “from scratch” opgesteld. Hierbij wordt altijd maatwerk geleverd dat naadloos aansluit bij de wensen van de klant.

 1. Intake met betrokken partijen
 2. Voorbereiding calamiteitenoefening
 3. Uitvoering calamiteitenoefening
 4. Evaluatie calamiteitenoefening
 5. Eindrapportage

Per processtap wordt besproken wat de exacte rol van Kiwa in de betreffende stap is.

Doelgroepen

 • Buisleidingexploitant
 • Leidingnetbeheerder
 • Gasnetwerkbedrijf
 • Netbeheerder Gas
 • Installatieverantwoordelijke Gas
 • Afdeling Netbeheer Gas
 • Afdeling Onderhoud & Beheer Gas
 • HSE Manager