De wens van de Europese Unie is dat alle alarm afhandelingsprocessen worden uitgevoerd door alarmcentrales die zijn gecertificeerd op basis van de EN 50518. De norm EN 50518 bevat een zeer brede scope aan te certificeren afhandelingsprocessen. Dit betreft zowel security- als non security. De EN 50518 vereist certificatie door een certificatie-instelling welke hiervoor is geaccrediteerd.

De belangrijkste functies van een alarmcentrale zijn:  

 • 24/7 beschikbaarheid; 
 • Afhandelen van alarmen binnen de gestelde reactietijden. 


De EN 50518 breed inzetbaar
De EN 50518 kan door centrales zeer breed worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het afhandelen van meldingen van:

 • Temperatuurbewaking van koelhuizen en opslagsilo’s;
 • Bewakingssystemen van transport- en logistieke processen;
 • Hoog-water bewakingssystemen;
 • Bewakingssystemen van infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld sluizen en dijken, gemalen, bruggen, tunnels
 • Bewakingssystemen van kritische projecten zoals raffinaderijen, windmolens, fabrieken, datacenters, hubs van telecom- en energienetwerken, energiecentrales, havens;
 • Inbraak en overvalsystemen;
 • Videotoezichtsystemen; 
 • Toegangscontrolesystemen; 
 • Brandmeldinstallaties;
 • Sociale alarmeringssystemen (onder andere WDTM);
 • Alarmtransmissiesystemen;
 • Etc.

Inhoudelijke informatie over de EN 50518
Voor meer inhoudelijke informatie over de EN 50518 voor zowel nieuwe als bestaande klanten kunt u het ‘interpretation document security MARC EN 50518 K21030’ raadplegen aan de rechterkant van deze pagina. 

Dit document geeft inzicht in de verschillende categorieën, deelgebieden en onderliggende normen. Daarnaast geeft het richting bij het invullen van de normeisen uit de EN 50518. Het document bevat ook uitleg voor een Alarm Transmissie Service Provider op basis van EN 50136-1/K21030. 

Voor wie?
(Particuliere) Alarmcentrales en Monitoring Centrales, Videotoezichtcentrales, Zorgcentrales, Bedrijfsalarmcentrales, Verkeerscentrales en  Control Rooms voor bedrijven en gebouwen.

Certificatieproces
Certificatie volgens de EN50518 Monitoring en alarmontvangstcentrale begint met een aanvraag, waarna u formulier toegestuurd krijgt. Op dit formulier kunt u aangeven voor welke categorieën en scopes u gecertificeerd wilt worden. Op basis van dit formulier ontvangt u dan een op maat gemaakte offerte/certificatieovereenkomst. Na ondertekening hiervan volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Indien de uitslag van het onderzoek positief is, volgt certificering. Indien er tekortkomingen zijn vastgesteld, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven EN 50518, klik hier. U kunt daarbij selecteren op de gecertificeerde deelgebieden.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.