Doel van deze norm is het vastleggen van business continuity gebaseerd op risicomanagement. De NEN-EN 50518 ‘Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ bestaat uit drie delen:

 • EN 50518-1: Locatie- en constructie eisen
 • EN 50518-2: Technische eisen
 • EN 50518-3: Procedures en eisen voor de werking

Certificering conform EN 50518 is alleen mogelijk indien alle drie de delen zijn getoetst en akkoord bevonden zijn. Het is niet mogelijk om slechts op één of twee delen te certificeren.

Voor wie?

Particuliere Alarmcentrales (PAC).

Wanneer is het nodig?

Indien u een vergunning wilt hebben van de overheid voor het voeren van een PAC.

Processtappen

De eisen aan de NEN-EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ zijn de eisen volgens:

 • EN 50518-1: Locatie- en constructie eisen
  Bouwkundige voorzieningen
 • EN 50518-2: Technische eisen
  Technische eisen voor de aanwezige apparatuur
 • EN 50518-3: Procedures en eisen voor de werking
  Procedures en personeel

Certificatieproces

Certificatie volgens de NEN-EN 50518 'Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.