Voor wie?

Energiedistributiebedrijven, warmtedistributiebedrijven, energieleveranciers, installateurs, ingenieursbureau’s, woningcorporaties, eindverbruikers en toezichthouders kunnen bij Kiwa Technology terecht voor advies.

Proces

Gedurende alle levensfasen van energiemeters voor gas en warmte is specifieke kennis nodig.

Bij de aanschaf van nieuwe meters kunnen er vragen rijzen omtrent het benodigde meet bereik, de nauwkeurigheid en de robuustheid van de meters, maar ook over de juiste manier van inbouwen om een correcte meting te verkrijgen.

Wanneer uw bedrijf reeds een meterpark in bezit heeft, kan Kiwa Technology u ondersteunen met het opzetten en in stand houden van een onderhoud- & beheerprogramma.

Daarnaast kan Kiwa Technology optreden als onafhankelijke arbitragepartij bij geschillen rondom de energiemeting (gas en/of warmte). Tenslotte kan Kiwa Technology de belangen van gas- en warmteleveranciers en van beheerders van meterparken voor gas- en warmtemeters behartigen binnen nationale en internationale normcommissies en kunt u bij Kiwa Technology terecht voor alle vragen omtrent regelgeving.

Indien u advies nodig heeft over gas- of warmtemeters, kunt u het beste contact opnemen met onze accountmanager. Elke vraag is namelijk uniek en vraagt een unieke benadering.