Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De proeven Laagdikte en Laagopbouw, PAK-detector en DLC zijn nu ook opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen (Proef 77 RAW 2015):

  • Bepalen constructieopbouw en laagdikte (77.1);
  • PAK-detectorproef (77.2);
  • DLC (77.3).

Het onderzoek naar constructieopbouw is grondiger en vereist rapportage van:

  • Mengsel type (oude benamingen)(gebroken/on-) en sortering;
  • Beoordeling – vermelding van afwijkingen, schades etc.;
  • Doorgaande beoordeling van lagen zoals verschillen in steensoort binnen één type en sortering;
  • Een foto.

Het DLC-onderzoek is aangepast:

  • Van drie klassen (<50, 50-250 en >250 mg/kg) naar twee klassen (≤50 en >50 mg/kg);
  • De opzet voor het samenstellen van mengmonsters is gewijzigd;
  • De proefuitvoering van PAK-detector en DLC zijn nader beschreven en de kwaliteit is beter geborgd.

Wat betekent dit voor u als ontdoener?

Naast de nodige technische aanpassingen is het voor u als ontdoener vooral belangrijk dat de juiste procedure wordt gevolgd. Dit geldt ook voor het historisch administratief onderzoek en de inspectie, het op te stellen boorplan, de vaststelling van homogene vakken, de interpretatie van resultaten, het samenstellen van mengmonsters, de uitvoering door een geaccrediteerd laboratorium, etc. Dit vraagt om gedegen achtergrondkennis en goede interactie met de monsternemer en het onderzoekslaboratorium. Vaak is hulp van derden onontbeerlijk.

Waarom Kiwa KOAC?

De laboratoria van Kiwa KOAC zijn als eerste volledig geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie volgens ISO/IEC17025 (L007) voor het onderzoek volgens IP49a en b conform proef 77.1, 77.2 en 77.3 (CROW Publicatie 210 ‘nieuwe stijl’). Daarnaast is het van groot belang dat wij met onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van bouwstoffen en mengsels uitstekend invulling kunnen geven aan de aanvullende eisen rond identificatie en beoordeling. Dit voorkomt verrassingen achteraf; stagnatie en extra kosten worden bij een volledig en correct uitgevoerd onderzoek voorkomen.