De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Er zijn verschillende soorten functiebeperkingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Lichamelijke beperkingen
 • Zintuiglijke beperkingen (beperkingen in het zien, horen of in de communicatie)
 • Verstandelijke beperkingen
 • Licht verstandelijke beperkingen in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen
 • Meervoudige beperkingen (een combinatie van lichamelijke, zintuiglijke én/of verstandelijke beperkingen)

Zorg en ondersteuning:

Kenmerkend voor de gehandicaptenzorg is dat de zorg en ondersteuning geboden wordt bij álle aspecten van het leven: wonen, werk en dagbesteding, vrije tijdsbesteding, sociale activiteiten, gezondheid en veiligheid. Kenmerkend is ook dat het gaat om mensen van alle leeftijden, van 0 tot 100. Zij hebben vaak een groot deel van hun leven zorg en ondersteuning nodig.

De rol van de zorg verleners:

 • In beeld brengen wat precies de functioneringsproblemen zijn. Die problemen kunnen ingewikkeld zijn. Daarom heb je inzicht nodig op het gebied van gezondheid en gedrag.
 • Onderzoeken wat cliënten willen in hun leven en beoordeelt welke zorg en ondersteuning daarbij nodig is.
 • Cliënten ook de benodigde zorg en ondersteuning bieden.

Er is een HKZ Gehandicaptenzorg schema, en een HKZ opstapcertificatie schema voor de Gehandicaptenzorg beschikbaar voor organisaties die willen voldoen aan de gestelde HKZ eisen.

Klik hier voor meer informatie over HKZ.

 Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen en fasen:

 • Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
 • Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
 • Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
 • Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
 • Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
 • Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
 • Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.