Openbare apotheken zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van extramurale geneesmiddelen. In Nederland bestaat in principe een gescheiden verantwoordelijkheid voor het voorschrijven en het afleveren van geneesmiddelen. Artsen (soms verloskundigen en verpleegkundigen) kiezen op basis van de diagnose het juiste geneesmiddel voor hun patiënt.

Wanneer de arts kiest voor een behandeling met een geneesmiddel, ontvangt de patiënt een recept van de arts. Met het recept kan het geneesmiddel bij een openbare apotheek worden verkregen. De apotheker levert het geneesmiddel af op basis van het recept en garandeert de kwaliteit van het geneesmiddel. Daarbij heeft de apotheker de taak goede voorlichting aan de patiënt te verstrekken en veilig medicijngebruik te bevorderen. Naast receptgeneesmiddelen zijn bij de openbare apotheek ook zelfzorggeneesmiddelen verkrijgbaar.

Om aan te tonen dat al deze diensten worden verleend volgens de eisen die hieraan door de overheid worden gesteld, kan een apotheek opgaan voor certificering volgens het schema HKZ Openbare Apotheken.

Stappen naar HKZ-certificaat Openbare Apotheken

Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen fasen:

  • Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa voor de beoordeling van het managementsysteem.
  • Contract: Kiest u voor Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
  • Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.
  • Initieel bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaatsvindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met het beoordelen van uw (digitale) documenten tegen de eisen van de norm. De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
  • Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers richt Kiwa zich op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
  • Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
  • Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.