Wij kunnen u helpen bij:

 • Capaciteitsbepaling gasnetten
 • Ontwerpen van gasnetten
 • Dimensioneren van gasnetten
 • Uitvoering betrouwbaarheidsanalyses van gasnetten
 • Bepaling impact van invoeding biogas en groen gas

IRENE Pro is krachtig en gebruikersvriendelijk tegelijkertijd. IRENE Pro bundelt alle kennis van Kiwa Technology en ervaring uit de vorige versies van IRENE in één nieuw analyse-pakket.

De kracht van IRENE Pro:

 • Ongelimiteerd aantal leidingen uitrekenen,
 • Rekenen met elk type gas. Dus niet alleen aardgas maar bijvoorbeeld ook biogas, groen gas, waterstof en CO2.
 • Meerdere netten tegelijk doorrekenen.
 • Extra analyses, zoals: traceren ingevoed (groen)gas, hoe snel wordt het gas getransporteerd en waar treedt het grootste drukverlies op.
 • Ontwerpberekeningen: bereken de optimale diameters voor uw net.
 • Profielberekeningen: hoe varieert de druk gedurende de dag.
 • Leveringszekerheidsanalyses: welke stations zijn belangrijk, welke klanten lopen het meeste risico om niet geleverd te krijgen.

De gebruikersvriendelijkheid van IRENE Pro:

 • Eenvoudige installatie op stand-alone computer of laptop,
 • Er is geen extra krachtige computer nodig,
 • IRENE Pro kan eventueel zelfs vanaf een USB-stick gedraaid worden,
 • Open voor alle CAD/GIS systemen,
 • Uitgebreide “undo/redo” functie,
 • Snapfunctie bij het tekenen van netten,
 • Slimme zoekfuncties,
 • Goede export naar Microsoft Office (Excel) met uitgebreide mogelijkheden,
 • Weergave opslaan als (“geo-referenced”) plaatje (jpg, png, tif).


IRENE Pro is ‘state of the art’.  Dit maakt het programma gebruiksvriendelijk en prettig om mee te werken:

 • Tonen van achtergrondkaarten,
 • Tonen van schaal en raster,
 • Snel in- en uitzoomen,
 • Duidelijk onderscheid tussen de verschillende deelnetten,
 • Volledige vrijheid in het instellen van kleuren, lijndiktes, tekstgroottes, eenheden, enzovoort.

Training

IRENE Pro is gemakkelijk in gebruik en snel te leren, hiervoor is een overzichtelijke handleiding beschikbaar. Daarnaast biedt Kiwa Technology trainingen op maat voor de verschillende typen IRENE Pro gebruikers aan.

Ondersteuning

Kiwa Technology voorziet al haar IRENE Pro gebruikers van adequate ondersteuning. Vragen worden door de servicedesk snel en accuraat afgehandeld. Daarnaast wordt er serieus geluisterd naar de wensen van de klant. Eens per jaar wordt een gebruikersdag georganiseerd waar alle klanten hun wensen kunnen aangeven en waar ervaringen worden uitgewisseld. Deze wensen vormen de input voor de verdere ontwikkeling.

Kortom; de gebruiker heeft rechtstreeks invloed op de verdere ontwikkeling van het programma.

Meerwaarde

IRENE Pro is meer dan een gasnetwerk berekeningsprogramma. Het is een analysetool voor het ontwerpen van gasnetten, het uitvoeren van netberekeningen en het bepalen van het risico- of leveringszekerheidniveau. De basis van IRENE Pro bestaat uit de capaciteitsberekening. Maar IRENE Pro kan naar behoefte worden uitgebreid met extra modules. Regelmatig worden – in nauwe samenwerking met gebruikers en klanten - nieuwe modules ontwikkeld waarmee de analysemogelijkheden van IRENE Pro verder toenemen.

De meerwaarde van IRENE

 • Te gebruiken voor kleine, middelgrote en zeer grote (>100.000 leidingen) gasnetwerken
 • Snelle en betrouwbare berekeningen en presentatie van de resultaten
 • Eenvoudige en gemakkelijke communicatie met uw informatiesystemen
 • Uitstekende klantondersteuning & helpdesk
 • Gemakkelijk schaalbare & gebruikersvriendelijke interfaces
 • Bewezen deskundigheid in de gassector
 • Te gebruiken voor verschillende gassen (aardgas, biogas, waterstof, CO2, etc)

Modules

De analysemogelijkheden van IRENE Pro worden continu uitgebreid. Hierbij kunt u, als gebruiker, zelf ook nieuwe ideeën aandragen. Op dit moment kunt u kiezen uit de volgende analysemodules:  

 • IRENE Pro St
  Dit is de basismodule. Hiermee kunnen de standaard statische capaciteitsberekeningen in een gasnet worden uitgevoerd. Ook heeft u standaard beschikking over de IRENE Pro Green functionaliteiten voor het analyseren van gasnetten met biogas of groen gas invoeding.
 • IRENE Pro Design
  Deze module voegt de mogelijkheid toe om de optimale diameters voor een gasnet te bepalen.
 • IRENE Pro CML
  CML staat voor Customers Minutes Lost. Hiermee kunt u de leveringszekerheid van uw net beoordelen, gebaseerd op de faalkansen van leidingen en de diverse componenten in stations.
 • IRENE Pro Profile
  Met deze module kunt u rekenen met verbruiksprofielen. Zo wordt het mogelijk om het verbruik in het net op een bepaald tijdstip en een bepaalde dag in beeld te brengen.

Doelgroepen

 • Leidingeigenaren
 • Leidingbeheerders
 • Netbeheerders
 • Infrabedrijven
 • Aannemersbedrijven
 • Netrekenaars
 • Assetspecialisten
 • Netontwerpers
 • Risico-analisten


Laatste nieuws - 6 november 2020

De nieuwe release 4.7.5. van IrenePro 4.7.5. kunt u vanaf nu downloaden.