U bent…

Bent u aannemer, bestekschrijver, architect of bent u werkzaam bij de provincie of een andere overheid en betrokken bij het aanleggen van infiltratiesystemen? Dan wilt u het beste infiltratiesysteem dat lang meegaat. Een kunststof infiltratiesysteem volgens BRL52250 is bestemd voor het infiltreren van regenwater in de bodem. De producten in het infiltratiesysteem worden gebruikt voor de berging, het transport, eventueel zuivering en infiltratie van hemelwater in de bodem. Hierdoor kunt u de afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater beperken of voorkomen. Tevens kan het water ter infiltratie in de bodem worden vastgehouden.

Wij kunnen u helpen om infiltratiesystemen te certificeren zodat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Onze certificatiedeskundigen op dit gebied verdiepen zich in uw vraagstelling en zoeken samen met u naar de juiste oplossing om het KOMO-keurmerk volgens de Kiwa beoordelingsrichtlijn te verkrijgen.

Uw eigen Kiwa keurmerk

De beoordelingsrichtlijn BRL52250 is een certificatieregeling voor kunststof leidingsystemen voor de berging en infiltratie van hemelwater. Het certificaat ontvangt u niet zomaar. Wij stellen hoge eisen aan de ingangscontrole van de grondstoffen, controles tijdens het productieproces en aan het eindproduct. Bij de aanvraag van een offerte geeft u aan voor welke producten en welk techniekgebied u gecertificeerd wilt worden. Voor deze beoordelingsrichtlijn is dat: F3: Kunststof opslag-, transport en afvoersystemen. Verder is het goed om te weten dat op het infiltratiesysteem dat behoort tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn, er geen geharmoniseerde Europese norm van toepassing is.

Toelatingsonderzoek

Wanneer u akkoord bent gegaan met onze offerte, gaan we over tot het uitvoeren van een toelatingsonderzoek. We onderzoeken of u het KOMO productcertificaat kunt verkrijgen volgens de door ons vastgestelde eisen. Dit doen we door middel van een bedrijfsaudit en voorgeschreven laboratoriumtesten. De uitkomst hiervan bepaalt of u voldoet aan de eisen van BRL52250. Is de uitkomst positief, dan ontvangt u een KOMO-attest-met-productcertificaat. Vervolgens wordt het kwaliteitssysteem -zoals vastgelegd in het IKB- regelmatig door ons gecontroleerd. Op deze manier blijft uw product voldoen aan de gestelde eisen. Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw product hen biedt wat zij belangrijk vinden; kwaliteit. 

Over Kiwa

Kiwa beschikt over gespecialiseerde bedrijfsonderdelen die zich richten op specifieke marktsegmenten, in Nederland en internationaal. We bieden specialistische services op het gebied van bijvoorbeeld energie en water, brandveiligheid en beveiliging, infrastructuur, dak- en geveladvies, sportaccommodaties en opleidingen. U kunt bij deze bedrijfsonderdelen terecht voor tests, inspectie, certificering, training en consultancy die is toegespitst op uw marktsegment.