Voor wie?

 • Aannemers;
 • Sportverenigingen;
 • Gemeenten.

Wanneer is het nodig?

Gedurende de hele levensduur van een natuurgras sportveld.

Processtappen

De specialisten van Kiwa ISA Sport leveren maatproducten, die in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld kunnen worden. In het algemeen bestaat de dienstverlening uit:

Begeleiding aanleg/renovatie

 • advies na een beoordeling van de uitgangssituatie op locatie;
 • toetsing van advies/bestek/werkplan van derden;
 • begeleiding op locatie (o.a. menging, aanleg drainage, eindbeoordeling).

KwaZo (KwaliteitsZorg)

 • regelmatige beoordeling velden (1x per jaar tot 1x per 3 jaar): visuele waarneming van o.a. bodemopbouw, vlakheid, hoogteligging, stabiliteit, grasbezetting, zodenvorming, waterhuishouding;
 • kwaliteitsbepaling en -adviezen voor (groot) onderhoud;
 • bemestingsadvies.

Overigen

 • tussentijdse beoordelingen, bijv. net voor of na groot onderhoud;
 • beoordeling op afroep, bijv. na extreme droogte of neerslag.

Intermediair

 • in privatiseringssituaties;
 • in conflictsituaties.

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hét kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dit doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over normen en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.