Logopedisten die een eerstelijnsovereenkomst hebben met een zorgverzekeraar. Dit kunnen logopedisten werkzaam in een eerstelijnspraktijk zijn maar ook logopedisten werkzaam in een instelling of school met een eerstelijnsovereenkomst.

Het doel van de kwaliteitstoets Logopedie is om de kwaliteit van het logopedisch handelen en de praktijkuitvoering transparant te maken. Hier kunt u vrijwillig voor kiezen, omdat u inzichtelijk en aantoonbaar wil maken dat uw zorg van kwalitatief hoog niveau is, of het kan gevraagd worden door een zorgverzekeraar.

Als u deze kwaliteitstoets door Kiwa wil laten afnemen dan kunt u zich aanmelden.

Kosten toets voor solopraktijk (5 dossiers): € 1120,--
Kosten toets voor middelgrote praktijk/ = 5 fte (10 dossiers): € 1330,--
Kosten toets grote praktijk/ > 5 fte (15 dossiers): € 1540,--

Er hoeft voor het transparantietarief van Menzis geen MP meer ingediend te worden.

Indien de organisatie over meerdere locaties beschikt, die allen vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, wordt er een steekproef op een aantal nevenlocaties toegepast. In de berekening van het aantal wordt een onderscheid gemaakt tussen grote (een locatie waar 3 dagdelen of meer logopedische zorg aangeboden wordt) en kleine (een locatie waar maximaal 2 dagdelen logopedische zorg aangeboden wordt) nevenlocaties.
In het reglement staat vermeld hoe het aantal te bezoeken locaties berekend wordt.

Kosten Locatiebezoek
Per locatie, ( = 5 fte) binnen 30 km hoofdlocatie: € 220,-
Per locatie, ( > 5 fte) binnen 30 km hoofdlocatie: € 330,-
Per locatie, (= 5 fte) buiten 30 km hoofdlocatie: € 330,-
Per locatie, (> 5 fte) buiten 30 km hoofdlocatie € 440,-

Deze kosten zijn exclusief BTW (21%)

Naast de kwaliteitstoets kan ook een nulmeting worden afgenomen.
Een nul-meting is een meting, waarbij aan het eind van de dag u als praktijk weet hoe ver u bent met het implementeren van de criteria bij uw praktijk.
Zo heeft u een concreet beeld waar u staat en welke zaken nog eventueel aandacht vragen voor u de kwaliteitstoets ingaat.
Lees meer over de nulmeting en onze bewaking van integriteit en objectiviteit in een certificatieproces als geaccrediteerde instelling in twee documenten die u aan de rechterkant van de site kunt downloaden.

De kosten voor een nulmeting zijn: € 1000,-- excl. BTW
Bij afname van een vrijwillige toets logopedie zijn de kosten voor een nulmeting: € 495,-- excl. BTW

U kunt ook al u vragen stellen over de criteria door te mailen naar ons speciale emailadres logopedie@kiwa.nl
Een logopediste met een gecertificeerde praktijk die ook inhoudsdeskundige bij Kiwa is zal uw vraag spoedig beantwoorden.
Bekijk ook de webinar van 14 januari 2016 betreffende de nieuwe auditcriteria en richtlijn Stotteren door hier te klikken.