Met hun jarenlange expertise op het gebied van sportvoorzieningen kunnen de adviseurs van Kiwa ISA Sport u door het woud van regelgeving leiden. Omdat zij bovendien een onafhankelijke positie innemen, bent u altijd van het beste advies gewaarborgd! Tenslotte, zodra een sportgebouw opleveringsgereed is, kunnen onze inspecteurs nog controleren of aan de gestelde voorschriften is voldaan.

Voor wie?

  • (toekomstige) Eigenaren en exploitanten van sportgebouwen;
  • Sportbonden en -verenigingen;
  • Projectontwikkelaars, architecten en aannemers.

Wanneer is het nodig? 

Gedurende het gehele ontwikkelingsproces tot en met oplevering van een nieuw sportgebouw.

Processtappen

Project initiatie

  • opstellen programma van eisen en wensen;
  • 0-metingen ten behoeve van ombouw en renovatie.

Ontwerp, realisatie en beheer

  • beoordeling programma van eisen en wensen, voorlopig en definitief ontwerp en uitvoeringsstukken;
  • voorselectie bij de keuze van sportvloeren, inventaris, aannemers, etc.;
  • sporttechnische inspecties/metingen, zoals akoestiek, verlichting en sportvloeren.

Algemeen

  • opstellen normteksten voor brochures van sportbonden en brancheverenigingen;
  • keurmerkverlening aan ontwikkelaars, architecten en aannemers die volgens normering bouwen.

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hét kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over van toepassing zijnde reglementen (zoals NOC*NSF-normen en KVLO-richtlijnen) en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.