Vaste agendapunten van de bijeenkomsten zijn:

 • Gestructureerde ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers
 • Aanreiken van actuele informatie met betrekking tot relevante voorschriften en te verwachten wijzigingen (actie door Kiwa Technology)
 • Mededelingen vanuit SCIOS (actie door Kiwa Technology)
 • Terugkoppelen van ervaringen en rubriceren van vragen richting SCIOS en VISA-Commissie (actie door Kiwa Technology)
 • Informatie-uitwisseling tussen de diverse contactgroepen (actie door Kiwa Technology)
 • Deelnemers zijn EBI-ers of Eurovisa-inspecteurs. Ook personen in het bezit van het diploma Periodieke Inspectie (PI) kunnen toetreden. Het is overigens niet noodzakelijk om werkzaam te zijn bij een gecertificeerd inspectiebedrijf. Het aantal deelnemers per regio is beperkt tot circa twintig. Elke contactgroep komt driemaal per jaar bijeen

Globale indeling Regionale Inspectiegroepen

 • Regio Noord-Oost (NO) de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland
 • Regio Noord-West (NW) de provincies Utrecht, Flevoland, Noord-Holland
 • Regio Zuid-West (ZW) de provincie Zuid-Holland
 • Regio Zuid de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.

Wat kunt u van Kiwa verwachten?

Bij elke contactgroep bijeenkomst zal iemand van het team Veiligheid Gasinstallaties van Kiwa Technology aanwezig zijn voor het direct beantwoorden van eventuele vragen, daarnaast wordt door het team de volgende activiteiten verricht:

 • Voorbereiden agenda met voorzitters
 • Informeren contactgroepen over voortgang NEN commissies waar Kiwa aan deel neemt
 • Inventariseren behoefte aan SCIOS infobladen
 • Bespreken concept SCIOS info bladen en het verzamelen van commentaar
 • Aanreiken van actuele informatie met betrekking tot relevante voorschriften en te verwachten wijzigingen
 • Zorgen voor het uitwisselen van ervaringen tussen de contactgroepen
 • Inventariseren van vragen die niet uitmonden in een info blad, die vervolgens bespreken in het voorzittersoverleg en eventueel beantwoorden daarvan in de volgende vergadering. Waar nodig publicatie op de digitale VISA VISIE van de SCIOS website.

Contactgroep Industrie

Kiwa Technology heeft besloten om in 2005 naast het huidige systeem van Regionale Inspectiegroepen te starten met een contactgroep voor medewerkers die zich bezighouden met veiligheidsinspecties aan branders en procesinstallaties in de industrie

Het doel van deze contactgroep is het uitwisselen van kennis en ervaring op dit werkterrein en het bijblijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voorschriften en regelgeving.

Gezien het specialisme is er één landelijke groep. De vergaderingen vinden plaats op verschillende locaties in het land met een vergaderfrequentie van 3 maal per jaar.

Voor wie?

 • Inspectiebedrijven
 • Installatiebedrijven
 • Eigenaren van industriële stookinstallaties
 • Leveranciers/ fabrikanten van industriële stookinstallaties en/of componenten
 • SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven werkzaam in de industrie

Verder bestaat er voor deelnemers aan de contactgroepen de mogelijkheid om individuele technisch inhoudelijke vragen voor te leggen aan Kiwa via het e-mail adres vgi@kiwa.nl.