Bij de aanleg van WKO systemen wordt één of meerdere boringen in de grond uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is een aparte certificering (SIKB 2100) verplicht.

Kiwa is marktleider als het gaat om SIKB 11000 en BRL 6000-21 certificeringen. Als enige certificatie-instelling kunnen we zowel het bovengrondse (BRL 6000-00 en 6000-21) als het ondergrondse deel (SIKB BRL 11000) certificeren.

Inhoud beoordelingsrichtlijn

Werkzaamheden in het kader van aanleg en onderhoud van WKO systemen mogen alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. Deze erkenning wordt door de overheid verleend op basis van een SIKB 11000 certificaat. De BRL SIKB 11000 bevat 8 scopes:

 • 1a ontwerp van open systemin;
 • 1b ontwerp van gesloten systemen;
 • 2a detailengeneering van open systemen;
 • 2b detailengeneering van gesloten systemen;
 • 3a realisatie van open systemen;
 • 3b realisatie van gesloten systemen;
 • 4a beheer en onderhoud van open systemen;
 • 4b beheer en onderhoud van gesloten systemen.

Van ontwerp tot onderhoud moeten de werkzaamheden door erkende bedrijven worden uitgevoerd. In de vernieuwde versie 3.0 is eenduidig beschreven welke documenten per scope worden opgeleverd om tot een goede kwaliteitsketen te komen. Met ingang van deze versie moeten bedrijven voor scope 3a en 3b de boorwerkzaamheden met een eigen SIKB 2100 certificaat uitvoeren.

Bij de aanvraag van een WKO vergunning beoordeelt het bevoegd gezag of de uitvoerende organisatie erkend is.

De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. In Nederland is het vanaf 1 oktober 2014 verplicht om gecertificeerd en erkend te zijn voor werkzaamheden bij gesloten en open bodemenergie systemen. Voor het ondergrondse deel van deze werkzaamheden is door SIKB de BRL 11000 ontwikkeld. Voor het bovengrondse deel van de WKO systemen heeft InstallQ de BRL 6000 deel 21 opgesteld.

Voor wie?

Adviesbureaus,  mechanische boringen, WKO installateurs, technische installatiebureau's, bevoegd gezag, etc.

Processtappen

Offerte verzoek
Kiwa heeft voor een offerte aanvraag de volgende informatie nodig:

 • NAW gegevens bedrijf / aantal vestigingen;
 • Scope van het te behalen certificaat (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a 4b);
 • Aantal te registreren projectleiders;
 • Bezit van een geldig ISO 9001 certificaat met relevante scope.

Toelatingsonderzoek:
Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 11000 en voor de door u aangevraagde scopes binnen protocol 11001. Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 11000 certificaat, waarmee u de erkenning bij www.bodemplus.nl kunt aanvragen.

Controle onderzoek:
Na certificaatverlening heeft er periodiek een verificatie plaats door de certificatie instelling. Daarbij moet worden aangetoond dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en worden de werkzaamheden van elke scope gecontroleerd. Voor de scopes realisatie en beheer en onderhoud vinden deze beoordelingen ook op de uitvoeringslocatie plaats.

De actuele versie van de BRL SIKB 11000 en protocol 11001 is te downloaden op de website van SIKB.