Inhoud beoordelingsrichtlijn

Werkzaamheden in het kader van aanleg en onderhoud van WKO systemen mogen vanaf 1 oktober 2014 alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd. Bij de beoordeling van de toepassingsgebieden vormt de economische haalbaarheid van de warmte-/koudeopslag (WKO) een belangrijk aandachtspunt. Als eerste kan daarbij worden aangegeven dat de toepasbaarheid van WKO beter wordt naarmate er meer koeling in een gebouw nodig is. Gebouwen waarin niet alleen de ventilatielucht wordt gekoeld, maar ook aanvullende koeling in de vertrekken wordt geleverd (met koelplafonds, inductie-units en dergelijke) zijn aantrekkelijk voor toepassing van koudeopslag. Gecombineerde koude en warmteopslag maakt de rentabiliteit beter. Deze erkenning wordt afgegeven door RWSLeefomgeving. Voor het verkrijgen van deze erkenning dient u over een SIKB 11000 certificaat te beschikken.

Het bevoegd gezag controleert bij afgifte van vergunningen, goedkeuring van bodemonderzoeken, etc. of de uitvoerende organisatie erkend is.

De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. In Nederland in het vanaf 1 oktober 2014 verplicht om gecertificeerd en erkend te zijn voor werkzaamheden bij gesloten en open bodemenergie systemen. Voor het ondergrondse deel van deze werkzaamheden is door SIKB de BRL 11000 ontwikkeld. Voor het bovengrondse deel van de WKO systemen heeft KvINL de BRL 6000 deel 21 opgesteld.


De SIKB 11000 kent de volgende deelgebieden voor het ondergrondse deel van de installatie:

- 1a ontwerp van open systemen

- 1b ontwerp van gesloten systemen

- 2a detailengeneering van open systemen

- 2b detailengeneering van gesloten systemen

- 3a realisatie van open systemen

- 3b realisatie van gesloten systemen

- 4a beheer en onderhoud van open systemen

- 4b beheer en onderhoud van gesloten systemen

Bedrijven kunnen voor één of meerdere scopes gecertificeerd zijn.

Voor wie?

Adviesbureaus,  mechanische boringen, WKO installateurs, technische installatiebureau's, bevoegd gezag, etc

Processtappen

  • Offerte verzoek

Kiwa heeft voor een offerte aanvraag de volgende informatie nodig:

- NAW gegevens bedrijf / aantal vestigingen;

- Scope van het te behalen certificaat (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a 4b);

- Aantal te registreren projectleiders;

- Bezit van een geldig ISO 9001 certificaat met relevante scope.

  • Toelatingsonderzoek:

Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 11000 en voor de door u aangevraagde scopes binnen protocol 11001. Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 11000 certificaat. U mag na 1 okotber 2014 daadwerkelijk werkzaamheden gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWS Leefomgeving heeft ontvangen.

  • Controle onderzoek:

Na certificaatverlening periodiek een verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en worden de werkzaamheden van elke scope gecontrpoleerd. Voor de scopes realisatie en beheer en onderhoud vinden deze beoordelingen ook op de uitvoeringslocatie plaats.

De actuele versie van de BRL SIKB 11000 en protocol 11001 is te downloaden op de website van SIKB.