De toelatingstoets is bestemd voor iedereen die het diploma ‘Gasstationstechniek’ wil verwerven en nog niet voldoet aan de toelatingseisen van de gelijknamige cursus.

Doel

De kandidaat wordt in staat gesteld zich in korte tijd te kwalificeren voor toelating tot de cursus ‘Gasstationstechniek’.

Inhoud

Het naslagwerk geeft uitleg over gangbare gastechnische begrippen. Tevens komt het belang van een goede verbranding van aardgas in verbruikstoestellen aan bod, wat vertaald wordt naar het belang van een goed geregelde druk van het gas. De begrippen gasdruk, overdruk, absolute druk e.d. komen hierbij ter sprake, evenals de relatie tussen kracht en druk. Deze relatie wordt verder uitgewerkt naar praktische voorbeelden van gasdrukregelaars. 

Verder wordt ingegaan op de gasinfrastructuur van de distributiebedrijven. De drukniveaus in de verschillende leidingnetten, de toepasbare materialen en verbindingtechnieken, de gasdrukregel- en meetinstallaties en de voorschriften die daarop van toepassing zijn worden behandeld.

Studieduur en belasting

De kandidaat moet rekening houden met een studiebelasting van circa 24 uur.

Locatie

De toets wordt afgenomen bij Kiwa Training in Apeldoorn.