Voor wie?

Voor beheerders van containerterminals of laad- en losstations bij distributiecentra is het van groot belang zekerheid te hebben over de inzetbaarheid van alle soorten terreinverhardingen omdat de stagnatiekosten voor hem vaak uitzonderlijk hoog zijn. De verhardingen op de laad- en loskade bijvoorbeeld moeten altijd aan de gestelde prestaties voldoen, terwijl voor opslagvakken de operationele kwetsbaarheid een stuk kleiner is.

Wanneer is het nodig?

Bij aanleg, onderhoud of reconstructie van een terreinverharding op een containerterminal is het uitermate groot belang de diverse belastingsituaties goed te analyseren. De wielen van straddle carriers en reachstackers zijn sturend en meesturend, waardoor de voertuigen uiterst wendbaar zijn. Ze zijn ook in staat zeer snel op te trekken en vlot te remmen. Dit veroorzaakt op en bovenin de terreinverharding grote schuifspanningen. De verharding heeft ook nog eens te lijden door de belasting van containers die met grote regelmaat op dezelfde plaats worden gezet voordat ze op een schip, trein of vrachtwagen worden geplaatst. De verharding wordt hierdoor herhaaldelijk zowel dynamisch als statisch belast. De opbouw van de terreinverharding en de te gebruiken materialen moeten deze belastingvormen zonder schade kunnen weerstaan.

Waarom Kiwa KOAC?

Omdat containerterminals specifieke gebruikerseisen hebben, is een goed ontwerp van de terreinverharding maatwerk. Kiwa KOAC kan met specialistische test- en analyseprogramma's het effect van allerlei vormen van belastingconfiguraties onderzoeken en de maatgevende criteria opstellen. Puttend uit de expertise die wij al jaren op containterterminals in Nederlandse en Belgische havens opdoen, kunnen wij opdrachtgevers inzicht verschaffen in mogelijke oplossingen met duurzame constructies met een hoge graad van beschikbaarheid. Kiwa KOAC wordt veelvuldig ingeschakeld om het ontwerp van de verharding te maken of te beoordelen en om de kwaliteit van het uitvoeringsproces te bewaken. Ook op het gebied van beoordeling van schades zijn wij actief.