Opleidingen interne audits

Kiwa is een wereldwijd toonaangevende certificatie-instelling, met name als het gaat om certificering van kwaliteitsmanagementsystemen volgens internationale normen als ISO 9001 en ISO 14001. De kennis die we daarbij hebben opgebouwd delen we via in een groot aantal opleidingen, onder meer over het opzetten, uitvoeren en opvolgen van interne audits.

Organisaties die hebben geïnvesteerd in een managementsysteem voor bijvoorbeeld kwaliteit (zoals ISO 9001) of milieu (ISO 140001) willen natuurlijk wél weten of dit resultaat oplevert en of zaken bijgesteld moeten worden. Bij het beheren en verbeteren van een kwaliteitssysteem speelt de interne auditor een belangrijke rol.

Auditvaardigheden

Die interne auditor is doorgaans een medewerker van uw organisatie met een bijzondere interesse in of affiniteit met het werkveld van het betreffende managementsysteem. Desondanks zal het intern auditeren doorgaans niet zijn of haar dagelijks werk zijn. Kennis over het uitvoeren van een kwaliteitsaudit, de toepassing daarvan in de praktijk én het trainen van auditvaardigheden is onmisbaar voor een interne auditor.

Audits met diepgang en effectiviteit

Kiwa Training biedt daarom een groot aantal opleidingen waarin deelnemers niet alleen kennis opdoen over certificatienormen, maar ook leren hoe ze interne audits met diepgang en effectiviteit kunnen uitvoeren. Na de basisopleiding kunnen auditoren kiezen voor verdere verdieping met de vijfdaagse Lead Auditor Training (ook bekend als Lead Auditor Course of LAC). Om kennis bij te houden hebben we speciaal voor interne auditoren een ééndaagse opfristraining auditvaardigheden ontwikkeld.

Bekijk onze opleidingen interne audits