Wegenbouw opleidingen

Kiwa Training helpt u om beter te worden. Door te leren een goed wegontwerp te maken, de kwaliteit tijdens de uitvoering te borgen of het wegonderhoud het efficiëntst te plannen. Al meer dan 25 jaar is Kiwa KOAC bij uitstek de organisatie voor cursussen op het gebied van de wegenbouw en beheer van de openbare ruimte. 

Onze cursussen zijn bedoeld voor alle niveaus van werken in de wegenbouwbranche en beheer van de openbare ruimte. We hebben cursussen voor professionals die door ervaring of een hogere opleiding een algemene kennis van de branche hebben. We hebben daarnaast ook basiscursussen, bedoeld voor mensen die geen wegbouwkundige of technische opleiding hebben genoten maar die wel te maken hebben met de wegenbouw. Wij geven bij elke cursus aan voor welk instapniveau de cursus is ontwikkeld. 

Klassikaal

Wij bieden onze vakgerichte cursussen en trainingen uitsluitend klassikaal aan. Via deze aanpak stimuleren wij interactie tussen docent en cursist maar ook tussen cursisten onderling. Onze docenten spelen in op de vragen die bij u leven en werken bij u aan verbetering van inzicht in de materie. Tevens laten zij u na een demonstratie veel oefenen om het geleerde zo goed mogelijk in de praktijk te kunnen brengen.

Aanbod van cursussen

Kiwa Training biedt een scala van halfdaagse tot vierdaagse cursussen. Al onze docenten hebben een ruime staat van dienst en velen hebben zitting in nationale werkgroepen. U kunt er dus zeker van zijn dat de cursus gegeven wordt door een expert op het vakgebied. Ons aanbod en onze cursuskalender is voortdurend aan verandering onderhevig. U treft hier onze cursussen met de actuele cursusdata aan. U kunt zich via de website ook aanmelden. Kunt u de cursus van uw gading niet vinden; schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Maatwerk en incompany

Onze reguliere set cursussen en trainingen is modulair van opzet. Daardoor zijn wij in staat om op korte termijn cursussen op maat te maken. In het intakegesprek overlegt onze docent met u over de leerdoelen die u voor u zelf of uw medewerkers voor ogen hebt. De docent gaat daarna aan de slag met de invulling van de cursus. Hij zal voor onderwerpen die niet direct de expertise van Kiwa KOAC zijn, gerenommeerde docenten van bevriende organisaties betrekken. Zo heeft u slechts met één loket te maken. Het cursusprogramma wordt uiteraard tijdig aan u voorgelegd.
Maatwerkcursussen kunnen afhankelijk van het gebruik van computers, beproevingsapparatuur, etc. op elke locatie worden gegeven. Dat houdt in dat wij ook bij u op kantoor kunnen komen, zelfs in de avonduren als u dat wenst.

Evaluatie en nagesprek

Geen enkele cursus beschouwen wij als afgerond als we niet van u hebben vernomen wat u van de cursus vond. Daarom krijgt u altijd aan het einde van de cursus via een evaluatieformulier het verzoek om terug te kijken op de cursus en om verbeterpunten aan te geven.
Zo worden onze cursussen regelmatig inhoudelijk aangepast aan de onderwerpen die in de evaluatie zijn genoemd. Maar ook iets heel praktisch als onze haal- en brengservice is uit de evaluatie voortgekomen. Onze oplossing voor de opmerkingen die we kregen over de slechte bereikbaarheid van onze locaties per openbaar vervoer. Bij maatwerk en in-companycursussen evalueert de docent meestal direct na afloop van de cursus met u of de cursus aan de verwachting heeft voldaan. In sommige gevallen krijgt u een evaluatieformulier of neemt de cursuscoördinator contact met u op.